Sprejemi / Obiski

 

SREČANJE S JOSEJEM CARRERASOM

Ljubljana, 9. marec 2019
 
Pred poslovilnim koncertom v Areni Stožice je svetovno znani tenorist Jose Carreras obiskal oddelek za otroško onkologijo pediatrično kliniko in klinični oddelek za hematologijo interne klinike UKC v Ljubljani. Ob obisku je dejal: "Navdušen sem nad izboljšavami na kliniki ter vesel, da sem lahko spregovoril nekaj besed z nekaterimi bolniki in jim vlil vsaj nekaj upanja," Jose Carreras je  pred 30 leti tudi sam prebolel levkemijo. "Od takrat sem zdrav in živim povsem normalno življenje. Upam, da takšna prihodnost čaka tudi preostale bolnike." Carreras je ustanovitelj fundacije Jose Carreras International Leukemia Foundation. Precej sredstev iz njegovih koncertov in recitalov gre v dobrodelne namene. Podpredsednik fundacije je Slovenec, profesor Ciril Rozman, ki velja za enega od najuglednejših hematologov na svetu. Živi v Barceloni in je sodeloval pri Carrerasovem zdravljenju. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi je prof. dr. Cirilu Rozmanu in gospodu Joseju Carrerasu leta 1997 podelilo priznanje in častno članstvo v zahvalo za nesebično pomoč pri odprtju Enote za presaditve kostnega mozga na KOH UKC Ljubljana. Ob priložnosti letošnjega obiska se je predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije Mihaela Uhan gospodu Carrerasu v imenu bolnikov zahvalila za njegovo velikodušnost na področju krvnih bolezni in mu podarila almanah društva z rdečo vrtnico.
 

 

PREDNOVOLETNI OBISK V UKC MARIBOR

Maribor, 10. december 2018
 
Ob zaključku programa "Bolnik-bolniku 2018" so predstavnice Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije predsednica Mihaela Uhan, izvajalka programa "Bolnik-bolniku" v UKC Ljubljana Alenka Rak ter izvajalki programa "Bolnik-bolniku" v UKC Maribor Irena Lukas in Gordana Rek obiskale hematološke bolnike, zdravnike in sestre UKC Maribor. Predstojnik oddelka za hematologijo in onkološko hematologijo Zlatko Roškar, dr. med. in strokovni vodji zdravstvene nege oddelka Metki Ražman, dipl. m. s. sta predstavnicam društva predstavla trenutne razmere in način dela na oddelku. Skupaj smo prepoznali nove možnosti za še tesnejše sodelovanje z Društvom bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije. Hvala predstojniku oddelka in strokovni vodji zdravstvene nege oddelka ter ostalemu osebju za sodelovanje v letu 2018 in podporo pri izvajanju bolnikom koristnega programa. Hvala tudi izvajalkama, članicama društva - bivšima bolnicama, Ireni in Gordani.
 

 

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU REPUBLIKE SLOVENIJE BORUTU PAHORJU

Ljubljana, 18. december 2017
 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je priredil sprejem za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij. Sprejema v Veliki dvorani Predsedniške palače na Prešernovi 8 v Ljubljani se je udeležila tudi predstavnica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije Mihaela Uhan.
 
Predsednik Borut Pahor je v svojem nagovoru izpostavil, da se Slovenija na globalni lestvici dobrodelnosti uvršča na 37. mesto, med evropskimi državami pa na 11. mesto in nadaljeval, da je "delovanje humanitarnih organizacij že dolgo zelo pomembno pri ustvarjanju boljše, bolj solidarne in vse-vključujoče družbe. Humanitarne organizacije pomagate približno tretjini Slovencem, da se laže soočajo s svojim vsakdanom. To je izjemno in nenadomestljivo. Vaša vloga je ključna pri zagovorništvu ogroženih posameznikov in družbenih skupin ter pri opozarjanju in vzpodbujanju javnosti in države za načrtovanje in uresničevanje skupnih programov reševanja socialnih stisk prebivalcev. Postali ste nepogrešljiv deležnik pri izvajanju socialnih programov, ki jih državne institucije same ne zmorejo zagotoviti. Še zlasti ste humanitarne organizacije pomembne pri skrbi za bolj kvalitetno življenje in enakopravnejše vključevanje posameznikov s psihosocialnimi težavami ter bolnikov s kroničnimi boleznimi. Velik pa je tudi vaš prispevek pri reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav prebivalstva, ki jih država ne doseže. Z izvajanjem dejavnosti po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti ter doseganjem plemenitih, človekoljubnih ciljev, našo družbo moralno in etično bogate. Zato se vam ob tej priložnosti zahvaljujem za vaše delo, ideje in pripravljenost pomagati sočloveku."
 

 

PREDNOVOLETNI OBISK V UKC LJUBLJANA

Ljubljana, 14. december 2017
 
Predstavniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije smo tudi letos v prazničnem predbožično-novoletnem času obiskali in obdarovali bolnike in zdravstveno osebje na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana in zdravstveno osebje v hematološki ambulanti na Polikliniki ter si zaželeli sreče in zdravja v 2018.
 

 

PODELITEV PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA PREDSEDNICI DRUŠTVA BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE MAJDI SLAPAR

Ljubljana, 5. december 2017
 
Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Mitja Bervar je ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2017. Visoko priznanje, plaketo Državnega sveta, je prejela tudi Majda Slapar, predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije.
 
Iz obrazložitve Državnega sveta:
Majda Slapar je ozdravljena bolnica po preboleli akutni mieloični levkemiji in presaditvi kostnega mozga leta 1986 v Londonu. Je soustanoviteljica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije leta 1995. Prvih dvanajst let je opravljala delo tajnice in podpredsednice, zadnjih deset let pa je predsednica društva. Njeno osnovno vodilo je pomoč bolnikom, ki so zboleli za eno izmed krvnih bolezni, kar je bil tudi povod za ustanovitev društva. Na osnovi njenih lastnih izkušenj in izredne empatije do bolnikov je društvo začelo izvajati številne programe, ki bolnikom nudijo pomoč pri soočanju z boleznijo in premagovanju dolgotrajnega zdravljenja. Društvo je v času njenega vodenja postalo prepoznavno tako doma kot v tujini. S številnimi publikacijami in organizacijo dogodkov s predavanji o krvnih boleznih, bolniki kot njihovi svojci pridobijo številne informacije o novostih s področja zdravljenja in rehabilitacije po bolezni. Je pobudnica izvajanja programa Bolnik-bolniku, psihološka pomoč in podpora, ki se že deseto leto izvaja na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana enkrat tedensko tekom celega leta. Program se je v letu 2016 začel izvajati tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto in UKC Maribor. Aktivno je sodelovala pri urejanju neprimernih prostorskih razmer na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana in leta 2012 prejela priznanje Združenja hematologov Slovenije za prizadevanje za izboljšanje zdravljenja bolnikov s krvnimi boleznimi.
 
 

 

PREDNOVOLETNI OBISK V UKC MARIBOR

Maribor, 4. december 2017
 
V času pred božičnimi in novoletnimi prazniki smo predstavniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije obiskali bolnike in strokovno medicinsko osebje Oddelka za hematologijo in hematološko onkologijo UKC Maribor. Srečanja smo se udeležile predsednica Društva Majda Slapar, izvajalka programa v UKC Ljubljana Alenka Rak in izvajalki programa: Bolnik- bolniku, psihološka pomoč in podpora v Mariboru dr. Irena Lukas in Gordana Rek. Sestali smo se z vodjo Oddelka dr. Zlatko Roškarjem in glavno sestro Metko Ražman ter jih seznanili s potekom in pomembnostmi izvajanja društvenega programa. Veseli smo, da je strokovno medicinsko vodstvo Oddelka tako zelo naklonjeno izvajanju programa, saj tudi sami najbolj vedo, kako zelo pomembno je, da bolnik pridobi psihološko pomoč bivšega, ozdravljenega bolnika že takoj na začetku zdravljenja. Pomoč, svetovanja in pogovori se na željo bolnika ali njegovega svojca vršijo tekom celega procesa zdravljenja.
 
Po daljšem pogovoru smo se odpravili k vsem bolnikom, ki so se trenutno zdravili na Oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo in Dnevni bolnišnici, jim zaželeli vse najboljše v prihajajočem novem letu in jih obdarili s skromnimi darili. Našega obiska so bili zelo veseli še posebno, kot so poudarili, da smo se jih spomnili tudi bolniki iz Ljubljane.
 
Po zaključku obiska smo se poslovili od zelo prijaznega strokovno medicinskega osebja ter bolnikov, izvajalki programa iz Maribora pa sta ostali na Oddelku, saj je kar nekaj bolnikov izrazilo željo, da bi se radi pogovorili z njima.
 

 

PREDNOVOLETNI OBISK V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO

Novo mesto, 29. november 2017
 
V prednovoletnem času so predstavnice Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije danes obiskale Splošno bolnišnico Novo mesto. Bolnikom so zaželele čimprejšnje okrevanje, zdravstvenemu osebju pa uspešno reševanje perečih razmer na področju zdravljenja hematoloških bolezni.
 

 

PREDNOVOLETNI OBISK V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO

Novo mesto, 20. december 2016
 
Članice Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije so v predprazničnem času, 20. decembra 2016, obiskale tudi bolnike in zdravstveno osebje v Splošni bolnišnici Novo mesto.
 

 

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU REPUBLIKE SLOVENIJE BORUTU PAHORJU

Ljubljana, 20. december 2016
 
20. decembra 2016 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahorna že tradicionalnem prednovoletnem srečanju v predsedniški palači v Ljubljani sprejel predstavnike humanitarnih organizacij Slovenije. Srečanja sta se udeležilatudi predstavnika Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije predsednica Majda Slapar in Matjaž Jurca.
 
V pozdravnem nagovoru je predsednik Borut Pahor ponovno izpostavil pomembnost delovanja humanitarnih organizacij, predvsem kot vez med bolniki in državo. Izpostavil je tudi, da velikokrat humanitarne organizacije prevzemajo vlogo in rešujejo probleme tam, kjer bi jih morala reševati država. Po zbranih podatkih organizacije NFHOS, kjer je vključenih 94 humanitarnih organizacij, pa se kaže izboljšanje stanja ljudi na našem robu, saj se je število prejemnikov socialnih pomoči v zadnjih dveh letih zmanjšalo. Poudaril je, da ljudi na robu v naši države ne bi smelo biti, zato bodo skupaj s predstavniki humanitarnih organizacij predlagali v Državni zbor predlog za postopno reševanje tega problema. Statistične podatke o številu uporabnikov in koristnikov socialnih transferjev ter sodelovanje humanitarnih organizacij, nam je v nadaljevanju predstavila podpredsednica NFHOS.
  
Na začetku in na koncu uradnih nagovorov, se nam je predstavil s harmoniko mladi virtuoz in s svojim izvajanje mnavdušil vse prisotne.
 
Priliko srečanja s predsednikom Pahorjem pa smo izkoristili tudi za povabilo na 3. konferenco za redke bolezni Slovenije, ki bo 28. februarja 2017 na Brdu pri Kranju. Glede na to, da predsednik vsako leto prevzame častno pokroviteljstvo, nam je zagotovil, da v naslednjem letu močno upa, da se bo konference tudi osebno udeležil. Ob zaključku pa smo si zaželeli še lepe praznike in srečno v novem letu 2017.
 
 

 

PREDNOVOLETNI OBISK V UKC MARIBOR 

Maribor, 13. december 2016
 
Predstavniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, bivši bolniki, vsako leto v prednovoletnem času obiščemo bolnike in osebje hematoloških oddelkov, kjer izvajamo program Bolnik - bolniku. V iztekajočem se letu smo z izvajanjem tega programa pričeli tudi v prostorih dnevne bolnišnice UKC Maribor. Bolniki, bivši bolniki in njihovi svojci, ki si želijo pogovora z bivšim bolnikom in predstavnikom Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, se lahko v UKC Maribor za pogovor dogovorijo z glavno sestro na področju hematologije vsak drugi in četrti torek v mesecu.
 

 

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU REPUBLIKE SLOVENIJE BORUTU PAHORJU

Ljubljana, 18. december 2015
 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 18. decembra 2015 priredil sprejem za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij. Slavnostnega sprejema sta se udeležila tudi predsednik Državnega sveta Mitja Bervar in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.
 
Na slavnostnem sprejemu se je predsednik republike vsem prostovoljcem in humanitarnim organizacijam zahvalil za njihovo nesebično pomoč, trud in neprecenljivo delo, s katerim plemenitijo družbo. Dejal je, da se je država sicer potrudila, da bi bila z zakonskimi in pravnimi ureditvami naklonjena reševanju težav ljudi, a če spremembe ne bi dosegle želenih učinkov, je potrebno razmišljati o nadaljnjih spremembah. Predsednik republike je tudi dejal, da je za uspešnejše delo vseh potrebno več koordinacije, tako med prostovoljskimi nevladnimi humanitarnimi kot tudi poklicnimi državnimi institucijami, kar so na delovnem pogovoru izpostavili tudi sodelujoči. Dodal je, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo prisluhnil predlogom humanitarnih organizacij z namenom lajšanja njihovega dela in zmanjševanja stisk ljudi.
 
Sprejema se je udeležila tudi predstavnica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Mihaela Uhan. Predsedniku se je v imenu društva zahvalila za njegovo podporo našim prizadevanjem in predsedniku podarila almanah ob 20 letnici delovanja društva, ki ga je z veseljem sprejel in z zanimanjem prelistal že na samem sprejemu.
 

 

PREDNOVOLETNI OBISK PREDSTAVNIKOV DRUŠTVA BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI NA UKC LJUBLJANA

Ljubljana, 17. december 2015
 
V predprazničnem času smo tudi letos, tako kot vsako leto, predstavniki Društva bolnikov s krvnimi boleznim 17. decembra 2015 obiskali otroke, ki se zdravijo na Kliničnem oddelku za hemato-onkologijo Pediatrične klinike v Ljubljani. Obdarili smo jih z različnimi igračami in pripomočki za ustvarjanje, ki nam jih vsako leto podarja firma Elform iz Jarš, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Posebno se tudi letos zahvaljujemo gospe Faniki Bervar.
 
Na oddelku so v tem predprazničnem času ostali le nekateri mali bolniki, ki niso smeli zapustiti bolniških sob in oditi domov k svojim najdražjim, zato oddelek ni bil poln. Najmlajši bolnik je štel le 3 mesece. Poleg njih so nas prijazno sprejeli zdravniki in glavna medicinska sestra s strokovnimi sodelavci oddelka. Z njimi smo se pogovorili o življenju na oddelku, mali bolniki pa so izbrali darila, ki so postala njihova last in jih bodo po zaključku zdravljenja odnesli domov. Nekaj daril pa bo počakalo še za ostale bolnike, ki se bodo vrnili v bolnišnico.
 
Hemato-onkološkemu oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani se zahvaljujemo za vsakoletni prijazni sprejem in dano možnost obiskati otroke, ki se zdravijo na tem oddelku in z njimi in njihovimi starši deliti usodo, ki je doletela tudi nas, kajti poskušamo razumeti njihovo stisko in jim z našo prisotnostjo vliti upanja.
 
Predbožično-novoletni obisk bolnikov smo nadaljevali na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana, kjer smo tako kot vsako leto delovanja našega društva obiskali vse bolnike, jim zaželeli veliko zdravja, si vzeli čas za pogovor z njimi in jih skromno obdarili. Marsikateri bolnik nas že pozna, saj smo predstavniki društva na Kliničnem oddelku za hematologijo prisotni že sedmo leto vsak četrtek popoldne in takrat imajo bolniki in njihovi svojci možnost pogovora z nami - bivšimi bolniki. Prijazno so nas sprejeli zdravniki in medicinske sestre, katerim smo se zahvalili za dobro sodelovanje v preteklem letu in jih skromno obdarili ter se priporočili tudi za dobro sodelovanje tudi v letu 2016.
 

 

PREDNOVOLETNI OBISK PREDSTAVNIKOV DRUŠTVA BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI NA KLINIČNEM ODDELKU ZA HEMATO-ONKOLOGIJO PEDIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA IN NA KLINIČNEM ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO UKC LJUBLJANA

Ljubljana, 18. december 2014
 
V predbožično-novoletnem času smo tudi letos, tako kot vsako leto, predstavniki Društva bolnikov s krvnimi boleznim 18. decembra 2014 obiskali otroke, ki se zdravijo na Kliničnem oddelku za hemato-onkologijo Pediatrične klinike v Ljubljani. Obdarili smo jih z različnimi igračami in pripomočki za ustvarjanje, ki nam jih vsako leto podarja firma Elform iz Jarš, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Posebno se zahvaljujemo gospe Faniki Bervar.
  
Zaradi prisotnosti okužb, so tokrat mali bolniki ostali v svojih bolniških sobah, a so nas prijazno sprejeli zdravniki in glavna medicinska sestra s strokovnimi sodelavci oddelka. V času prijetnega pogovora so sestre prelepe igrače že razdelile otrokom po sobah, ki so bili daril zelo veseli. Vsa ta darila so postala last otrok in jih po zaključku zdravljenja odnesejo domov. Hemato-onkološkemu oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani se zahvaljujemo za vsakoletni prijazni sprejem in dano možnost obiskati otroke, ki se zdravijo na tem oddelku in z njimi in njihovimi starši deliti usodo, ki je doletela tudi nas, kajti poskušamo razumeti njihovo stisko in jim z našo prisotnostjo vliti veliko upanja za naprej.
  
Predbožično-novoletni obisk bolnikov smo nadaljevali tokrat prvič na novem Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana, kjer smo tako kot vsako leto delovanja našega društva obiskali vse bolnike, jim zaželeli veliko zdravja, si vzeli čas za pogovor z njimi in jih skromno obdarili. Marsikateri bolnik nas že pozna, saj smo predstavniki društva na Kliničnem oddelku za hematologijo prisotni že šesto leto vsak četrtek popoldne in takrat imajo bolniki in njegovi svojci možnost pogovora z nami - bivšimi bolniki. Prijazno so nas sprejeli zdravniki in medicinske sestre, katerim smo se zahvalili za dobro sodelovanje in jih skromno obdarili.
 

 

PREDNOVOLETNI SPREJEM PRI PREDSEDNIKU REPUBLIKE SLOVENIJE BORUTU PAHORJU

Ljubljana, 17. december 2014

Foto: Daniel Novakovič/STA
 
Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se je predsednica društva Majda Slapar udeležila sprejema za predstavnike humanitarnih organizacij, ki je bilo 17. decembra 2014 ob 11.00 uri v Veliki dvorani Predsedniške palače, Prešernova 8 v Ljubljani.
Tudi letos se je že tradicionalnega prednovoletnega srečanja udeležilo veliko predstavnikov humanitarnih organizacij iz vse Slovenije. Srečanja pa sta se udeležila tudi bivša predsednika Republike Slovenije Milan Kučan in Danilo Türk.
  
V uvodnem govoru je predsednik Borut Pahor ponovno poudaril, kako zelo pomembno in neprecenljivo je delo humanitarnih organizacij in izrazil željo, da delo humanitarnih organizacij ne bi smelo biti delo, ki bi ga morala opraviti država. V nadaljevanju je poudaril številčno stanje uporabnikov različnih socialnih storitev, ki so mu jih predstavili v NFHOS in izrazil zaskrbljenost, da se stanje iz preteklega leta ni kaj bistveno izboljšalo. Še več podatkov je v svojem poročilu v nadaljevanju predstavila tudi predsednica NFHOS Tereza Novak.
  
Srečanje sta popestrila mlada glasbenika s kitaro in solo petjem. Po zaključku uradnega dela je bil čas za osebne stike tako s predsednikom kot tudi z vsemi prisotnimi. Prijetno je bilo ponovno pozdraviti bivša predsednika Republike Slovenije, zahvalili pa smo se tudi vodji kabineta predsednika Republike Slovenije Anji Brglez za prejeto sporočilo o prevzemu pokroviteljstva predsednika Republike Slovenije 1. Nacionalne konference za redke bolezni v letu 2015.
 

 

SLAVNOSTNO ODPRTJE NOVIH PROSTOROV KLINIČNEGA ODDELKA ZA HEMATOLOGIJO INTERNE KLINIKE UKC LJUBLJANA 

Ljubljana, 13. maj 2014
 
V torek 13. maja 2014 ob 11.00 uri so v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani slavnostno odprli nove prostore KLINIČNEGA ODDELKA ZA HEMATOLOGIJO. Slavnostnega dogodka se je udeležila tudi predsednica vlade mag. Alenka Bratušek.
   
Številne prisotne je pozdravil in nagovoril predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo prof.dr. Peter Černelč, dr. med. in se zahvalil tako strokovni službi UKC Ljubljana, Ministrstvu za zdravje RS kot tudi društvom bolnikov, ki so vsak po svojih močeh pripomogli, da so se zgradili novi prostori oddelka, kjer bo sedaj dana možnost vsem bolnikom, ki se zdravijo za eno izmed krvnih bolezni, da se zdravijo v optimalno primernih bolnišničnih prostorih. V nadaljevanju so prisotne pozdravili še direktor UKC Ljubljana mag. Simon Vrhunec, strokovni direktor UKC Ljubljana prof. dr. Sergej Hojker, dr. med. in direktor interne klinike prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., ki je še posebej poudaril vlogo bolnikov pri tako dolgotrajnem reševanju neprimernih bolnišničnih prostorov. Tudi predsednica vlade Alenka Bratušek je v svojem nagovoru poudarila, da je vesela današnjega dne, ko se odpirajo novi bolnišnični prostori za zdravljenje bolnikov s krvnimi boleznimi, kjer bo vsem bolnikom ob strokovni oskrbi dana tudi možnost, da se zdravijo v za to najboljše opremljenih bolniških prostorih, kjer bodo imeli tudi večjo možnost za čim prejšnjo ozdravitev.  
 
V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi smo na neprimerne bolniške prostore, kjer so se zdravili bolniki s krvnimi boleznimi, kot prvi začeli opozarjati že pred devetimi leti. Kar nekaj vlad in ministrov za zdravje se je v tem času zamenjalo, a vztrajnost in podpora tudi ostalih društev bolnikov ter dobro sodelovanje tako s strokovnim medicinskim osebjem UKC Ljubljana, kot ostalimi strokovnimi službami je privedlo do končne rešitve. Sedaj imamo v UKC Ljubljana najsodobnejše urejen in opremljen oddelek za zdravljenje bolnikov s krvnimi boleznimi.
 

 

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU REPUBLIKE SLOVENIJE BORUTU PAHORJU

Ljubljana, 17. december 2013
 
Predsednik republike je sprejel predstavnike humanitarnih organizacij
Foto: Nebojša Tejić; / STA
 
Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja sta se predstavnici Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Majda Slapar in Mihaela Uhan udeležili sprejema za predstavnike humanitarnih organizacij, ki je bilo 17. decembra 2013 ob 13.00 uri v Veliki dvorani Predsedniške palače na Prešernovi 8 v Ljubljani.
 
Predsednik je v svojem uvodnem govoru poudaril velik pomen dela humanitarnih organizacij v naši državi in se nam vsem prisotnim prisrčno zahvalil. Sledil je kratek kulturni program in manjša pogostitev prisotnih. Ob tej priliki je predsednica društva Majda Slapar Predsedniku izročila knjigo zgodb bolnikov s krvnimi boleznimi z naslovom Zgodbe iz šestega nadstropja, ki smo jo v društvu izdali v mesecu novembru 2013.
 

 

PREDNOVOLETNI OBISK PREDSTAVNIKOV DRUŠTVA BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI NA KLINIČNEM ODDELKU ZA HEMATO-ONKOLOGIJO PEDIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA IN NA KLINIČNEM ODDELKU ZA HEMATOLOGIJ UKC LJUBLJANA

Ljubljana, 12. december 2013
 
Tako kot vsako leto smo tudi v letošnjem prednovoletnem Času predstavniki Društva bolnikov s krvnimi boleznim dne 12. decembra 2013 obiskali otroke, ki se zdravijo na Kliničnem oddelku za hemato-onkologijo Pediatrične klinike v Ljubljani. Obdarili smo jih z različnimi igračami, ki nam jih vsako leto podarja firma Elform iz Jarš, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Posebno se zahvaljujemo gospe Faniki Bervar.
 
Prijazno so nas sprejeli prof. dr. Janez Jazbec, dr. med., prim. Majda Benedik Dolničar, dr. med., glavna medicinska sestra Marjanca Rožič, strokovni sodelavci oddelka in predvsem mali bolniki s svojimi starši. Nepopisni so občutki, ko se prikaže nasmeh in iskrica v očeh malih bolnikov, ko zagledajo polno mizo igrač, saj vseh tako ne moremo dati pod novoletno jelko. Vsak si lahko izbere igračo po svoji želji in jo odnese tudi domov po zaključku zdravljenja. Za trenutek se mogoče ustavi žalostni čas bolezni tudi staršem otrok, ko jih vidijo spet vesele in nasmejane, ko si ob izbrani igrači zaigrajo in zaplešejo, to so res nepozabni trenutki tudi za nas.
 
Pediatrični kliniki v Ljubljani se zahvaljujemo, da imamo možnost otroke obiskati, deliti z njimi in njihovimi starši usodo, ki je doletela tudi nas, kajti poizkušamo razumeti njihovo stisko in jim z našo prisotnostjo vliti veliko upanja za naprej.
 
Obisk bolnikov smo nadaljevali na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana, kjer smo tudi tu, tako kot vsako leto delovanja našega društva, obiskali vse bolnike, jim zaželeli veliko zdravja, si vzeli čas za pogovor z njimi in jim podarili knjigo Zgodbe iz šestega nadstropja, ki smo jo izdali v društvu. Knjiga opisuje zgodbe bolnikov s krvnimi bolezni, ki so se ravno tako zdravili na tem oddelku, šli skozi ves proces zdravljenja in se pozdravili.
 
Marsikateri bolnik nas že pozna, saj smo predstavniki društva na Kliničnem oddelku za hematologijo prisotni že peto leto vsak četrtek popoldne in takrat imajo bolniki in njihovi svojci možnost pogovora z nami - bivšimi bolniki.
 
Tudi tu so nas prijazno sprejeli zdravniki in medicinske sestre, katerim smo se zahvalili za dobro sodelovanje in jih skromno obdarili.
 

 

PREDNOVOLETNI OBISK BOLNIKOV NA KLINIČNEM ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO UKC IN OTROK NA PEDIATRIČNI KLINIKI UKC LJUBLJANA

Ljubljana, 13.12.2012
 
Med programi delovanja društva je tudi program prednovoletnega obiska bolnikov, ki se zdravijo na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana in obisk otrok, ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike Ljubljana.
  
Tudi v letošnjem letu smo pripravili manjša darila, obiskali vse bolnike, ki se trenutno zdravijo na oddelku in izrazili veliko dobrih želja in jim s tem mogoče le malo polepšali dolge dneve zdravljenja v bolnišnici. Ravno tako smo obiskali otroke, ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani in jim prinesli veliko igrač, primernih za vse starosti otrok. Ob vsakoletnem obisku otrok na Pediatrični kliniki se vedno znova in znova zavedamo, kako bolezen res ne prizanese nikomur, tudi otrokom ne. A kljub bolezni se ne da spregledati svetlih iskric v očeh malèkov ob pogledu na polno mizo igrač. Vse te igraèe postanejo last otrok in jih po zaključku zdravljenja lahko odnesejo domov. Zato ni nikoli preveč daril, s katerimi resnično želimo otrokom polepšati dneve zdravljenja v bolnišnici ter njihovim staršem vliti veliko volje, moči  in poguma na težki življenjski preizkušnji.
 
Vsako leto nam igrače podari podjetje Elform iz Jarš, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.
 

 

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU REPUBLIKE SLOVENIJE DANILU TÜRKU

Brdo pri Kranju, 20. december 2011
 
V torek, 20. decembra 2011, se je predsednica društva Majda Slapar na povabilo Predsednika Republike Slovenije Danila Türka udeležila sprejema predstavnikov humanitarnih organizacij, ki je bil v dvorani Splendens Kongresnega centra Brdo, Predoslje 39, Brdo pri Kranju.

 

SPREJEM PRI PREDSEDNIKU REPUBLIKE SLOVENIJE DANILU TÜRKU

Ljubljana, 7. december 2010
 
Na povabilo Predsednike Republike Slovenije Danila Türka in  gospe Barbare Miklič Türk se je predsednica društva Majda Slapar udeležila sprejema predstavnikov humanitarnih organizacij, ki je bil v veliki dvorani Predsedniške palače v torek, 7. decembra 2010 ob 15. uri. Ob tej priliki je predsednica društva gospe Barbari Miklič Türk izročila Almanah, ki smo ga izdali ob 15 letnem delovanju društva.
 

 

SLAVNOSTNO SREČANJE S JOSE CARRERASOM

Ljubljana, 6. oktober 2010
 
Na povabilo organizatorjev smo se predstavniki društva 6. oktobra 2010 udeležili slavnostnega srečanja, ki je bilo organizirano v čast slavnega pevca Joseja Carrerasa pred njegovim koncertom v dvorani Stožice v Ljubljani. Gospod Jose Carreras je častni član našega društva, ravno tako njegov zdravnik dr. Ciril Rozman.
 
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Jožica Filipčič, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka društva: 26996855
    TRR: SI56 0400 1004 6478 412 pri Nova KBM d.d.
    Matična številka društva: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: