Informacija Onkološkega inštituta o posodobljeni strategiji glede prednostnih skupin za cepljenje proti COVID-19

Strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med. je Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenija poslala naslednje obvestilo: "Onkološki inštitut Ljubljana (OI) si že nekaj časa prizadeva, da bi bili onkološki bolniki lahko čim prej cepljeni proti COVID-19, kar jim tudi priporočamo. V vednost vam posredujemo informacijo, da je OI v začetku prejšnjega tedna na Ministrstvo za zdravje in NIJZ tudi uradno poslal predlog in utemeljitev za uravnoteženo prednostno cepljenje onkoloških bolnikov proti COVID-19 v okviru nacionalne strategije cepljenja. NIJZ je 12. 2. 2021 obvestil zdravstvene ustanove o posodobljeni Strategiji glede prednostnih skupin za cepljenje proti COVID-19 z dne 9. 2. 2021, po kateri so nekatere skupine onkoloških bolnikov uvrščene po prioriteti višje kot doslej. Predlog OI je bil delno upoštevan, bomo pa nadaljevali z našimi prizadevanji v okviru širše strokovne razprave z ostalimi ustanovami, kjer obravnavajo onkološke bolnike, in vas o tem obveščali." Več ...
 
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka društva: 26996855
    TRR: SI56 0400 1004 6478 412 pri Nova KBM d.d.
    Matična številka društva: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: