O posamezniku prilagojenem zdravljenju in o obravnavi raka skozi bolnikove oči

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je bilo danes prisotno na dogodku v organizacije družbe Roche. Obravnavani sta bili dve vsebini: Tanja Španić (Europa Donna) je spregovorila o posamezniku prilagojenem zdravljenju, Maja Južnič Sotlar (EuropaColon) pa o obravnavi raka skozi bolnikove oči. Odzivi udeležencev so potrdili aktualnost in pomembnost obravnavanih vsebin. O posamezniku prilagojenem zdravljenju bomo govorili tudi na enem od naših prihodnjih srečanj v naslednjem letu.
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka: 26996855
    TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
    Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: