Prednovoletni obisk v UKC Maribor

V času pred božičnimi in novoletnimi prazniki smo predstavniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije obiskali bolnike in strokovno medicinsko osebje Oddelka za hematologijo in hematološko onkologijo UKC Maribor. Srečanja smo se udeležile predsednica Društva Majda Slapar, izvajalka programa v UKC Ljubljana Alenka Rak in izvajalki programa: Bolnik- bolniku, psihološka pomoč in podpora v Mariboru dr. Irena Lukas in Gordana Rek. Sestali smo se z vodjo Oddelka dr. Zlatko Roškarjem in glavno sestro Metko Ražman ter jih seznanili s potekom in pomembnostmi izvajanja društvenega programa. Veseli smo, da je strokovno medicinsko vodstvo Oddelka tako zelo naklonjeno izvajanju programa, saj tudi sami najbolj vedo, kako zelo pomembno je, da bolnik pridobi psihološko pomoč bivšega, ozdravljenega bolnika že takoj na začetku zdravljenja. Pomoč, svetovanja in pogovori se na željo bolnika ali njegovega svojca vršijo tekom celega procesa zdravljenja.
 
Po daljšem pogovoru smo se odpravili k vsem bolnikom, ki so se trenutno zdravili na Oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo in Dnevni bolnišnici, jim zaželeli vse najboljše v prihajajočem novem letu in jih obdarili s skromnimi darili. Našega obiska so bili zelo veseli še posebno, kot so poudarili, da smo se jih spomnili tudi bolniki iz Ljubljane.
 
Po zaključku obiska smo se poslovili od zelo prijaznega strokovno medicinskega osebja ter bolnikov, izvajalki programa iz Maribora pa sta ostali na Oddelku, saj je kar nekaj bolnikov izrazilo željo, da bi se radi pogovorili z njima.
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka: 26996855
    TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
    Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost.
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je bilo v februarju 2014 sprejeto v evropsko združenje društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS, ki povezuje preko 30 milijonov bolnikov in jih zastopa v različnih evropskih institucijah.
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: