Razširitev društvenega programa "Bolnik - bolniku"

Društveni program »Bolnik – bolniku« je bil zaradi COVID razmer v letu 2020 in 2021 popolnoma prestavljen na delovanje preko telefona, elektronske pošte in spletne aplikacije Zoom. Marsikateri bolnik je bil zaradi tega prikrajšan za neposreden pogovor z bivšim bolnikom.
V aprilu 2022 smo že prej znanim lokacijam za možnosti srečanja in pogovora z bivšim bolnikom (UKC Ljubljana, SB Novo mesto, SB Maribor in SB Slovenj Gradec) dodali še SB Celje, SB Murska Sobota in SB Nova Gorica.
Obiskali smo omenjene bolnišnice in se pogovorili o sodelovanju z našim društvom in bivšimi bolniki iz programa »Bolnik – bolniku« ter poskušali najti rešitve za izvajanja programa laičen psihološke podpore bolnikom. V vseh bolnišnicah, ki smo jih obiskali smo bili lepo sprejeti. Bolnišnicam smo dostavili tudi nova stojala za publikacije, nove zgibanke »Bolnik – bolniku« in zgibanke o društvu ter plakate o izvajanju programa »Bolnik – bolniku«. Novi so tudi rolo panoji za vsako bolnišnico, da postanemo še bolj vidni in dostopni.
Aktivni obiski že kažejo rezultate, saj smo že izvedli kar nekaj obiskov v UKC Ljubljana, hematološke ambulante na Polikliniki in pripravili info stojnice, se pogovarjali z bolniki ter jim ponudili društvene publikacije, ki so vse dostopne tudi v digitalni obliki na društvenem spletnem naslovu. Obiske aktivno izvajamo tudi v SB Novo mesto v enodnevni bolnišnici in na srečanju - pogovor z bolniki, ki se izvaja v Novem mestu enkrat mesečno tudi v predavalnici na pljučnem oddelku v kleti. V SB Celje nas lahko najdete enkrat mesečno pred ambulantami in v enodnevnih bolnišnica, prav tako tudi v SB Murska Sobota in sicer dvakrat mesečno. V mesecu juniju nas lahko enkrat na mesec najdete tudi v SB Slovenj Gradec pred ambulantami in enodnevno bolnišnico. Vse načrtovane obiske objavljamo sproti v zaprti facebook skupini »Bolnik – bolniku«.
V kratkem (po prenovi ambulant) se boste z nami lahko srečali tudi v SB Nova Gorica, prav tako potekajo pogovori z UKC Maribor - hematološki oddelek.
Izkušnje kažejo, da so bolniki ob soočanju z boleznijo in z premagovanjem bolezni zelo prizadeti. Zato so pogovori z nami, bivšimi bolniki, za njih ogromnega pomena, da jim tako vlivamo moč in pozitivno energijo.
Kseniji, Romani, Milanu, Danici, Alenki, Milojki, Marjanu, Anici, Jožici, Gordani in Ireni se lahko pridružite tudi vi. Postanite tudi vi aktivni člen pomembnega društvenega programa laične psihološke pomoči in podpore »Bolnik – bolniku«.
 
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Jožica Filipčič, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka društva: 26996855
    TRR: SI56 0400 1004 6478 412 pri Nova KBM d.d.
    Matična številka društva: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: