Svetovni dan ozaveščanja o limfomu 2020

Po vsem svetu vsako leto več kot 735.000 ljudem diagnosticirajo limfom, novotvorbo limfatičnega tkiva. Tudi v Sloveniji za to boleznijo letno zboli preko 500 ljudi, v letu 2016 je bila pojavnost samo ne-Hodgkinovih limfomov 447. Dan ozaveščanja o tej manj znani obliki raka, ki se pojavlja v več kot osemdesetih različnih oblikah, je 15. september. Ob tem dnevu bomo s sloganom »World of thanks« po vsem svetu izkazali hvaležnost vsem tistim, ki pomagajo ljudem z limfomom. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, ki je član Lymphoma Coalition, se ob svetovnem dnevu ozaveščanja o limfomu zahvaljuje vsem hematologom in onkologom za strokovno oskrbo s specifičnim znanjem o limfomu in njegovih številnih podvrstah ter o vseh razpoložljivih možnosti zdravljenja te bolezni limfatičnega sistema. Več o limfomih se lahko preberete na društveni spletni strani: http://www.drustvo-bkb.si/o-krvnih-boleznih/limfomi/
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka: 26996855
    TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
    Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: