Cilji društva

 • nadaljevanje in širitev izvajanja vseh rednih programov društva z velikim poudarkom na izvajanju posebnih socialnih programov;
 • aktivno sodelovanje pri reševanju aktualnih problemov bolnikov s krvnimi boleznimi;
 • izdaja vodnikov in zbornikov za bolnike o krvnih boleznih ter sodobnih načinih zdravljenja ter drugih društvenih publikacij;
 • informiranje bolnikov o novostih pri zdravljenju krvnih bolezni tako doma kot v tujini;
 • organizacija strokovnih predavanj in delavnic;
 • informiranje bolnikov o pravicah na področju zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja;
 • svetovanje in pomoč pri ureditvi statusa bolnika po presaditvi krvotvornih matičnih celic;
 • podpiranje akcij za povečanje števila prostovoljnih darovalcev matičnih celic;
 • aktivno vključevanje in aktivno sodelovanje v sorodnih mednarodnih organizacijah;
 • aktivno sodelovanje v krovni organizaciji bolnikov z redkimi boleznimi – Združenje bolnikov z redkimi boleznimi Slovenije;
 • nadaljevanje vsakoletnega sodelovanje pri organizaciji srečanja ob Dnevu redkih bolezni;
 • aktivno zbiranje donacijskih in sponzorskih sredstev za izvajanje vseh rednih programov društva ter delovanja;
V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije bomo sledili vsem zastavljenim ciljem, dopolnjevali in prilagajali programe društvene aktivnosti in skrbeli za uspešno nadaljevanje svoje dolgoletne humanitarne poti v podporo članom društva in njihovim svojcem ter bolnikom, ki se danes zdravijo za eno od krvnih bolezni.
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
 • 041 649 735 - Jožica Filipčič, predsednica
 • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
 • Davčna številka društva: 26996855
  TRR: SI56 0400 1004 6478 412 pri Nova KBM d.d.
  Matična številka društva: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: