Cilji društva

 • nadaljevanje in širitev izvajanja vseh rednih programov društva z velikim poudarkom na izvajanju posebnih socialnih programov;
 • aktivno sodelovanje pri reševanju aktualnih problemov bolnikov s krvnimi boleznimi;
 • izdaja vodnikov in zbornikov za bolnike o krvnih boleznih ter sodobnih načinih zdravljenja ter drugih društvenih publikacij;
 • informiranje bolnikov o novostih pri zdravljenju krvnih bolezni tako doma kot v tujini;
 • organizacija strokovnih in potopisnih predavanj;
 • informiranje bolnikov o pravicah na področju zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja;
 • svetovanje in pomoč pri ureditvi statusa bolnika po presaditvi krvotvornih matičnih celic;
 • podpiranje akcij za povečanje števila prostovoljnih darovalcev matičnih celic;
 • aktivno vključevanje in aktivno sodelovanje v sorodnih mednarodnih organizacijah;
 • aktivno sodelovanje v krovni organizaciji bolnikov z redkimi boleznimi – Združenje bolnikov z redkimi boleznimi Slovenije, kjer je predsednica društva Majda Slapar prevzela mesto podpredsednice;
 • nadaljevanje vsakoletnega sodelovanje pri organizaciji srečanja ob EU Dnevu redkih bolezni;
 • aktivno sodelovanje v Koordinativni skupini za zagotavljanje koordinacije in implementacije Načrta dela na področju redkih bolezni v Sloveniji na Ministrstvu za zdravje RS;
 • aktivno zbiranje donacijskih in sponzorskih sredstev za izvajanje vseh rednih programov društva ter delovanja;
 • zbiranje sredstev na snovi razpisov fundacije ter ministrstev ter priprava poročil o porabi sredstev.
   
  V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije bomo sledili vsem zastavljenim ciljem, dopolnjevali programe društvene aktivnosti in skrbeli za uspešno nadaljevanje svoje dolgoletne humanitarne poti v podporo članom društva in njihovim svojcem ter bolnikom, ki se danes zdravijo za eno od krvnih bolezni.

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia 
 
 

 • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica 
 • Davčna številka: 26996855
  TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
  Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je humanitarno društvo kroničnih bolnikov, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. Društvo je dohodninski upravičenec. V kolikor bi želeli nameniti del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost.
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je bilo v februarju 2014 sprejeto v evropsko združenje društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS, ki povezuje preko 30 milijonov bolnikov in jih zastopa v različnih evropskih institucijah.
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: