Društvo danes

Poslanstvo društva se je od prvotnih iskrenih idej o druženju med sobolniki, medsebojni pomoči, nesebičnem sodelovanju v procesu zdravljenja bolnikov, informiranju o bolezni in stalni dostopnosti za bolnike ter njihove svojce dopolnilo in postalo nepogrešljiv člen v procesu zdravljenja. Društvo ima veliko vlogo pri ozaveščanju bolnikov, kot tudi širše javnosti o bolezni, s svojimi posebnimi socialnimi programi pa nesebično vstopa v procese delovne, zdravstvene, socialne in finančne rehabilitacije bolnika kot njegove družine v času zdravljenja in po njem.
 
Bolnikom je potrebno nuditi pomoč pri premagovanju dolgotrajnega zdravljenja z lastnimi izkušnjami pripomoči k boljšemu, predvsem pa lažjemu razumevanju nastale situacije, s programi delovanja pa zagotoviti in vsaj delno nadomestiti vse tisto, kar bolniki in njegovi svojci v času zdravljenja izgubijo.
 
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi si je na osnovi delovanja in izvajanja posebnih socialnih programov v letu 2002 pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji in leta 2006 status humanitarnega društva kroničnih bolnikov. Oba statusa je društvu z odločbo podelilo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Društvo je vpisano v register humanitarnih društev na Upravni enoti Občine Domžale  s  sedežem v Mengšu, Slovenska cesta 30.
 
Ob ustanovitvi leta 1995 je Društvo štelo 11 članov, ob koncu leta 2015 pa je bilo v društvo včlanjenih že preko 500 članov.
 
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi je samostojno društvo in deluje na državni ravni. Na redni letni skupščini 2016 je bil sprejet sklep o spremembi imena društva v DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE.
 
V društvu združujemo bolnike, ki so zboleli za eno izmed naslednjih krvnih boleznimi: akutne in kronične levkemije, limfomi, diseminirani plazmocitom, anemije, mielodisplastični sindrom ter druge redke krvne bolezni, njihove svojce in prijatelje ter strokovno medicinsko osebje.
 

 
ZAHVALE in PRIZNANJA
 
Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije se je Klinični center Ljubljana aprila 2006 zahvalil  za donacije, ki so prispevale k izboljšanju pogojev zdravljenja bolnikov s krvnimi boleznimi.
Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je Društvo hematologov Slovenije aprila 2008 podelilo priznanje za prizadevanje za izboljšanje pogojev zdravljenja bolnikov s krvnimi boleznimi.
Predsednici Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije gospe Majdi Slapar je Društvo hematologov Slovenije aprila 2012 podelilo priznanje za prizadevanje za izboljšanje pogojev zdravljenja bolnikov s krvnimi boleznimi.

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia 
 
 

  • 031 649 735 - Majda Slapar, predsednica
  • 041 649 735 - Mihaela Uhan, blagajničarka
  • Davčna številka: 26996855
    TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
    Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je humanitarno društvo kroničnih bolnikov, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. Društvo je dohodninski upravičenec. V kolikor bi želeli nameniti del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost.
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je bilo v februarju 2014 sprejeto v evropsko združenje društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS, ki povezuje preko 30 milijonov bolnikov in jih zastopa v različnih evropskih institucijah.
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: