Financiranje

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je humanitarno društvo kroničnih bolnikov, ki deluje v javnem interesu na področju zdrvstvenega varstva. Društvo je dohodninski upravičenec. V kolikor bi želeli nameniti del svoje odmerjene dohodnine (do 1 %) za naše delovanje, izpolnite in natisnite spodnji obrazec ter ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost.
 
 
Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 
K dobrodelnosti povabite tudi vaše svojce in prijatelje. Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste to že storili.
 

 
Kot humanitarno društvo kroničnih bolnikov in društvo, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva v Sloveniji, se je Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije uvrstilo v program sofinanciranja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji – FIHO od same ustanovitve fundacije dalje.
 
Društvo se financira še s članarino, prispevki posameznikov ter ustanov, delom dohodnine ter donacijami.
 
Podporniki društva so:
 • Celgene,
 • Novartis,
 • Janssen,
 • Roche,
 • Krka
ter Alexsion, Takeda, Genzyme, GlaxoSmithKline, Schering-Plough, Novo Nordisk, Institut Republike Slovenije za rehabilitacijo Ljubljana, Občina Mengeš, Občina Jesenice, Mobitel, Odvetniška pisarna BVH Domžale, Enerkon, Elform, Fructal, Dana, Semenarna d.d. - Kalia.
 
Društvo deluje v skladu z Zakonom o delovanju društev (Uradni list RS, 61/2006).
 
Davčna številka: 26996855
TRR: SI56 0400 1004 6478 412 pri Nova KBM d.d.
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
 • 041 649 735 - Jožica Filipčič, predsednica
 • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
 • Davčna številka društva: 26996855
  TRR: SI56 0400 1004 6478 412 pri Nova KBM d.d.
  Matična številka društva: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: