Organiziranost

Po sklepu redne letne skupščine 12.3.2016 ima Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije v drugem delu mandatnega obdobja 2014 - 2018 naslednje organe upravljanja:
 

PREDSEDNICA DRUŠTVA
Majda Slapar
 
IZVRŠNI ODBOR
Predsednica: Majda Slapar
Podpredsednik: prim. Jožef Pretnar, dr. med.
Tajnica: Marjana Božjak
Blagajničarka: Mihaela Uhan
Člani: Matjaž Jurca, Brigita Avbelj, Jože Uhan
 
NADZORNI ODBOR
Predsednica: Martina Mlakar
Članica: Erika Pertinač
Član: Marjan Hrovat
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Predsednik: Franc Kus
Član: Miran Ohnjec
Članica: Irena Katja Škoda Goričan, dipl. m. s.
 
INVENTURNA KOMISIJA
Predsednica: Alenka Rak
Članica: Neva Gec
Članica: Ingrid Tavčar
 
STROKOVNI SVET:
Predsednik: prof. dr. Samo Zver, dr. med.
Član: prim. Jožef Pretnar, dr. med.
Članica: Irena Katja Škoda Goričan, dipl. m. s.
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia 
 
 

  • 031 649 735 - Majda Slapar, predsednica
  • 041 649 735 - Mihaela Uhan, blagajničarka
  • Davčna številka: 26996855
    TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
    Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je humanitarno društvo kroničnih bolnikov, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. Društvo je dohodninski upravičenec. V kolikor bi želeli nameniti del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost.
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je bilo v februarju 2014 sprejeto v evropsko združenje društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS, ki povezuje preko 30 milijonov bolnikov in jih zastopa v različnih evropskih institucijah.
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: