Organiziranost

Po sklepu redne letne skupščine 17. marca 2018 ima Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije v mandatnem obdobju 2018 - 2022 naslednje organe upravljanja:
 

PREDSEDNICA DRUŠTVA
Mihaela Uhan
 
IZVRŠNI ODBOR
Predsednica: Mihaela Uhan
Podpredsednik: Anica Kralj Štimec
Tajnica: Alenka Rak
Blagajničarka: Jožica Filipčič
Strokovni član: Enver Melkić, dr. med.
Član: Matjaž Jurca
Član: Jože Uhan
 
STROKOVNI SVET
prof. dr. Samo Zver, dr. med.
Enver Melkić, dr. med.
Polona Novak, dr. med.
prim. Jožef Pretnar, dr. med.
 
NADZORNI ODBOR
Predsednica: Martina Mlakar
Član: Marjan Hrovat
Članica: Milojka Javornik
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Predsednik: Franc Kus
Član: Miran Ohnjec
Član: Zvone Kebe
 
INVENTURNA KOMISIJA
Predsednica: Ingrid Tavčar
Članica: Neva Gec
Članica: Brigita Avbelj
 
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka društva: 26996855
    TRR: SI56 0400 1004 6478 412 pri Nova KBM d.d.
    Matična številka društva: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: