Organiziranost

Po sklepu redne letne skupščine 17. marca 2018 ima Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije v mandatnem obdobju 2018 - 2022 naslednje organe upravljanja:
 

PREDSEDNICA DRUŠTVA
Mihaela Uhan
 
IZVRŠNI ODBOR
Predsednica: Mihaela Uhan
Podpredsednik: Anica Kralj Štimec
Tajnica: Alenka Rak
Blagajničarka: Jožica Filipčič
Strokovni član: Enver Melkić, dr. med.
Član: Matjaž Jurca
Član: Jože Uhan
 
NADZORNI ODBOR
Predsednica: Martina Mlakar
Članica: Erika Pertinač
Član: Marjan Hrovat
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Predsednik: Franc Kus
Članica: Milojka Javornik
Član: Miran Ohnjec
 
INVENTURNA KOMISIJA
Predsednica: Ingrid Tavčar
Članica: Neva Gec
Članica: Brigita Avbelj
 
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka: 26996855
    TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
    Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost.
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je bilo v februarju 2014 sprejeto v evropsko združenje društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS, ki povezuje preko 30 milijonov bolnikov in jih zastopa v različnih evropskih institucijah.
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: