Organiziranost

Po sklepu redne letne skupščine 19. marca 2022 ima Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije v mandatnem obdobju 2022 - 2026 naslednje organe upravljanja:
 

PREDSEDNICA DRUŠTVA
Jožica Filipčič
 
IZVRŠNI ODBOR
Predsednica: Jožica Filipčič
Podpredsednik: Gorazd Koletnik
Tajnica: Alenka Rak
Blagajničarka: Urša Ulaga
Strokovni član: Enver Melkić, dr. med.
Član: Jože Uhan
Član: Ksenija Vogrin
 
STROKOVNI SVET
prof. dr. Samo Zver, dr. med.
Enver Melkić, dr. med.
Polona Novak, dr. med.
prim. Jožef Pretnar, dr. med.
 
NADZORNI ODBOR
Predsednica: Marjan Hrovat
Član: Milojka Javornik
Članica: Matjaž Jurca
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Predsednik: Franc Kus
Član: Miran Ohnjec
Član: Zvonko Kebe
 
INVENTURNA KOMISIJA
Predsednica: Ingrid Tavčar
Članica: Anja Koželj
Članica: Brigita Avbelj
 
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Jožica Filipčič, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka društva: 26996855
    TRR: SI56 0400 1004 6478 412 pri Nova KBM d.d.
    Matična številka društva: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: