Redna letna skupščina

Redna letna skupščina Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Sloveniji je potekala v soboto, 18. marca 2023 v dvorani poslovne stavbe KRKA d.d., Dunajska cesta 65 v Ljubljani. Po pozdravnih nagovorih in predstavitvijo predstavnika Krka d.d. je bilo izvoljeno delovno predsedstvo in overovatelji zapisnika ter verifikacijska komisija. Predsednica društva Jožica Filipčič je predstavila poročilo o delu v minulem letu ter plan dela in finančni plan za naslednje leto. Podana so bila še poročila o finančnem poslovanju društva, poročilo nadzornega odbora, poročilo disciplinske komisije ter poročilo inventurne komisije za leto 2022. Sledil je ogled kratkega video pregleda dejavnosti društva v letu 2022 in zanimivo predavanje o psihi in zdravju ter počutju. Sobotno srečanje smo zaključili ob neformalnem druženju v prijetnem okolju krajinskega parka Zajčja Dobrava.

© 2022 Društvo BKB, vse pravice pridržane.
Tehnična obdelava: PowerCom d.o.o. | Spletno stran poganja pcCMS