Informacijska podpora

Informacijska podpora, spletna stran, facebook stran, LinkedIn, e-novice, osebna svetovanja - pogovori z bolniki in njihovimi svojci na sedežu društva, po telefonu, preko elektronske pošte

V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije poteka informiranje preko osebnega svetovanja, telefonskih pogovorov in elektronskega dopisovanje ter pogovorov z bolnikom in njegovimi svojci v pisarni društva.
 
Na društveni spletni strani www.drustvo-bkb.si se poleg osnovnih informacij in gradiva o društvu redno objavljajo vsi društveni dogodki, novice ter poročila o aktivnosti društva.
 
Društvo je od 19. novembra 2014 aktivno tudi na družbenem omrežju facebook: https://www.facebook.com/drustvoBKB.
 
31. marca 2018 se je Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije vključilo v omrežje LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11549963
 
Za še boljše in ažurnejše informiranje je Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije s 6. aprilom 2018 začelo izdajati mesečne e-novice. Če jih še ne prejemate in bi to želeli, sporočite svoj e-naslov na info@drustvo-bkb.si
 
 
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Jožica Filipčič, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka društva: 26996855
    TRR: SI56 0400 1004 6478 412 pri Nova KBM d.d.
    Matična številka društva: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: