Informacijska podpora

Informacijska podpora, spletna stran, facebook stran, LinkedIn, e-novice, osebna svetovanja - pogovori z bolniki in njihovimi svojci na sedežu društva, po telefonu, preko elektronske pošte

V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije poteka informiranje preko osebnega svetovanja, telefonskih pogovorov in elektronskega dopisovanje ter pogovorov z bolnikom in njegovimi svojci v pisarni društva.
 
Na društveni spletni strani www.drustvo-bkb.si se poleg osnovnih informacij in gradiva o društvu redno objavljajo vsi društveni dogodki, novice ter poročila o aktivnosti društva.
 
Društvo je od 19. novembra 2014 aktivno tudi na družbenem omrežju facebook: https://www.facebook.com/drustvoBKB.
 
31. marca 2018 se je Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije vključilo v omrežje LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11549963
 
Za še boljše in ažurnejše informiranje je Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije s 6. aprilom 2018 začelo izdajati mesečne e-novice. Če jih še ne prejemate in bi to želeli, sporočite svoj e-naslov na info@drustvo-bkb.si
 
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia 
 
 

  • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica 
  • Davčna številka: 26996855
    TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
    Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je humanitarno društvo kroničnih bolnikov, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. Društvo je dohodninski upravičenec. V kolikor bi želeli nameniti del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost.
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je bilo v februarju 2014 sprejeto v evropsko združenje društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS, ki povezuje preko 30 milijonov bolnikov in jih zastopa v različnih evropskih institucijah.
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: