Izdajanje strokovnih publikacij


Program izdajanja publikacij in informiranje


Društvo izdaja številne strokovne vodnike za bolnike z različnimi krvnimi boleznimi in načini njihovega zdravljenja ter druge društvene publikacije (almanahi, zloženke, zgodbe bolnikov itd.). Za dobro informiranost članov in podpornikov pa društvo vzdržuje spletno stran, povezani smo preko strani Facebook, LinkedIn in Instagram. V letu 2018 smo pričeli izdajati tudi mesečni e-novičnik, v katerem poročamo o preteklih dogodkih in obveščamo o načrtovanih društvenih aktivnostih. Leta 2022 se je za tesnejše povezovanje članov v okviru programa Bolnik – bolniku vzpostavila še zaprta facebook skupina.

Prvi publikaciji sta bili izdani leta 1999, ko smo na predlog bolnikov in v sodelovanju z zdravniki in ostalim medicinskim osebjem Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana izdali navodila za bolnike in sicer:
- Presaditev krvotvornih matičnih celic pri odraslem bolniku in
- Zdravljenje s presaditvijo matičnih celic nesorodnega darovalca.

V nadaljevanju smo izdali:
- Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi (2008)
- Zbornik - 20 let presaditev matičnih celic v sloveniji (2009)
- Dan bolnikov s krvnimi boleznimi (2010)
- 15 let delovanja "Društva bolnikov s krvnimi boleznimi" 1995 - 2010 (2010)
- Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih celic - Navodila za bolnike (2011)
- Predstavitev Društva bolnikov s krvnimi boleznimi - zloženka v slovenskem jeziku (2012)
- Association of Patients with Blood Diseases - zloženka v angleškem jeziku (2012)
-Društva bolnikov s krvnimi boleznimi - predstavitveni poster (2012)
- Rare disease day 2012 - zloženka v angleškem jeziku (2012)
- Vodnik za bolnike s kronično mieloično levkemijo (2012)
- Dan bolnikov in njihovih svojcev (2012)
- Poster ob dnevu redkih bolezni (2013)
- Redke bolezni (2013)
- Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi - predstavitveni poster (2013)
- Rare Disorders without Borders - zloženka v angleškem jeziku (2013)
- Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih celic - Navodila za bolnike - Dopolnjena izdaja (2013)
- Zgodbe iz šestega nadstropja (2013)
- Poster ob dnevu redkih bolezni (2014)
- Redke bolezni (2014)
- Rare disease day 2014 - zloženka v angleškem jeziku (2014)
- Anemije - Vodnik za bolnike (2014)
- Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi - zloženka v slovenskem jeziku (2014)
- Association of Patients with Blood Diseases - zloženka v angleškem jeziku (2014)
- Poster ob Dnevu redkih bolezni (2015)
- Redke bolezni (2015)
- Pamphlet - First National Conference on Rare Diseases 2015 Slovenia (2015)
- 20 let delovanja Društva bolnikov s krvnimi boleznimi 1995 - 2015 (2015)
- Poster ob Dnevu redkih bolezni (2016)
- Redke bolezni (2016)
- Pamphlet - Second National Conference on Rare Diseases 2016 Slovenia (2016)
- Predstavitveni pano Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije (SI) (2016)
- Predstavitveni pano Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije (EN) (2016)
- Presaditev krvotvornih matičnih celic - Navodila za bolnike (2016)
- Redke bolezni (2017)
- Third National Conference on Rare Diseases 2017 Slovenia - Zoženka (2017)
- Bolnik – bolniku, psihološka pomoč in podpora - Vodni- k za bolnike (2017)
- Kronična mieloična levkemija, Dopolnjena izdaja Vodnik za bolnike (2017)
- Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije - Zloženka (2017)
- Association of patients with blood diseases in Slovenia - Zloženka (2017)
- Bolnik – bolniku, psihološka pomoč in podpora - Zloženka (2017)
- Redke bolezni 2018 – 8. knjižica (2018)
- Anemije - dopolnjena izdaja - Vodnik za bolnike (2018)
- Fourth National Conference on Rare Diseases 2018 Slovenia - Zloženka (2018)
- Mielodisplastični sindrom MDS - Vodnik za bolnike (2018)
- Redke bolezni 2019 – 9. knjižica (2019)
- Presaditev krvotvornih matičnih celic - Vodnik za bolnike(2019)
- Redke bolezni 2020 – 10. knjžica (2020)
- Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije - Zloženka (2020)
- Program »Bolnik – bolniku« - Zloženka (2020)
- Okužbe in preprečevanje okužb pri bolnikih s krvno rakavo boleznijo - Vodnik za bolnike (2020)
- Redke bolezni 2021 – 11. knjižica (2021)
- Simptomi in znaki najpogostejših krvnih bolezni in stanj - Vodnik za bolnike(2022)
- Redke bolezni 2022 – 12. knjižica (2022)
- Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije - Zloženka (2022)
- Program "Bolnik - bolniku" - Zloženka (2022)
- Pozne posledice zdravljenja rakavih krvnih bolezni - Vodnik za bolnike (2022)
- V iskanju upanja, volje in moči - Zgodbe bolnikov (2022)

© 2022 Društvo BKB, vse pravice pridržane.
Tehnična obdelava: PowerCom d.o.o. | Spletno stran poganja pcCMS