Izdajanje strokovnih publikacij

Izdajanje strokovne literature in društvenih publikacij

Prvi publikaciji sta bili izdani leta 1999, ko smo na predlog bolnikov in v sodelovanju z zdravniki in ostalim medicinskim osebjem Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana izdali navodila za bolnike in sicer:
 • Presaditev krvotvornih matičnih celic pri odraslem bolniku in
 • Zdravljenje s presaditvijo matičnih celic nesorodnega darovalca.
 
V nadaljevanju smo izdali:
 • Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi (2008)
 • Zbornik - 20 let presaditev matičnih celic v sloveniji (2009)
 • Dan bolnikov s krvnimi boleznimi (2010)
 • 15 let delovanja "Društva bolnikov s krvnimi boleznimi" 1995 - 2010 (2010)
 • Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih celic - Navodila za bolnike (2011)
 • Predstavitev Društva bolnikov s krvnimi boleznimi - zloženka v slovenskem jeziku (2012)
 • Association of Patients with Blood Diseases - zloženka v angleškem jeziku (2012)
 • Društva bolnikov s krvnimi boleznimi - predstavitveni poster (2012)
 • Rare disease day 2012 - zloženka v angleškem jeziku (2012)
 • Vodnik za bolnike s kronično mieloično levkemijo (2012)
 • Dan bolnikov in njihovih svojcev (2012)
 • Poster ob dnevu redkih bolezni (2013)
 • Redke bolezni (2013)
 • Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi - predstavitveni poster (2013)
 • Rare Disorders without Borders - zloženka v angleškem jeziku (2013)
 • Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih celic - Navodila za bolnike - Dopolnjena izdaja (2013)
 • Zgodbe iz šestega nadstropja (2013)
 • Poster ob dnevu redkih bolezni (2014)
 • Redke bolezni (2014)
 • Rare disease day 2014 - zloženka v angleškem jeziku (2014)
 • Anemije - Vodnik za bolnike (2014)
 • Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi - zloženka v slovenskem jeziku (2014)
 • Association of Patients with Blood Diseases - zloženka v angleškem jeziku (2014)
 • Poster ob Dnevu redkih bolezni (2015)
 • Redke bolezni (2015)
 • Pamphlet - First National Conference on Rare Diseases 2015 Slovenia (2015)
 • 20 let delovanja Društva bolnikov s krvnimi boleznimi 1995 - 2015 (2015)
 • Poster ob Dnevu redkih bolezni (2016)
 • Redke bolezni (2016)
 • Pamphlet - Second National Conference on Rare Diseases 2016 Slovenia (2016)
 • Predstavitveni pano Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije (SI) (2016)
 • Predstavitveni pano Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije (EN) (2016)
 • Presaditev krvotvornih matičnih celic - Navodila za bolnike (2016)
 • Redke bolezni (2017)
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
 • 041 649 735 - Jožica Filipčič, predsednica
 • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
 • Davčna številka društva: 26996855
  TRR: SI56 0400 1004 6478 412 pri Nova KBM d.d.
  Matična številka društva: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: