Izdajanje strokovnih publikacij

Izdajanje strokovne literature in društvenih publikacij

Prvi publikaciji sta bili izdani leta 1999, ko smo na predlog bolnikov in v sodelovanju z zdravniki in ostalim medicinskim osebjem Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana izdali navodila za bolnike in sicer:
 • Presaditev krvotvornih matičnih celic pri odraslem bolniku in
 • Zdravljenje s presaditvijo matičnih celic nesorodnega darovalca.
 
V nadaljevanju smo izdali:
 • Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi (2008)
 • Zbornik - 20 let presaditev matičnih celic v sloveniji (2009)
 • Dan bolnikov s krvnimi boleznimi (2010)
 • 15 let delovanja "Društva bolnikov s krvnimi boleznimi" 1995 - 2010 (2010)
 • Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih celic - Navodila za bolnike (2011)
 • Predstavitev Društva bolnikov s krvnimi boleznimi - zloženka v slovenskem jeziku (2012)
 • Association of Patients with Blood Diseases - zloženka v angleškem jeziku (2012)
 • Društva bolnikov s krvnimi boleznimi - predstavitveni poster (2012)
 • Rare disease day 2012 - zloženka v angleškem jeziku (2012)
 • Vodnik za bolnike s kronično mieloično levkemijo (2012)
 • Dan bolnikov in njihovih svojcev (2012)
 • Poster ob dnevu redkih bolezni (2013)
 • Redke bolezni (2013)
 • Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi - predstavitveni poster (2013)
 • Rare Disorders without Borders - zloženka v angleškem jeziku (2013)
 • Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih celic - Navodila za bolnike - Dopolnjena izdaja (2013)
 • Zgodbe iz šestega nadstropja (2013)
 • Poster ob dnevu redkih bolezni (2014)
 • Redke bolezni (2014)
 • Rare disease day 2014 - zloženka v angleškem jeziku (2014)
 • Anemije - Vodnik za bolnike (2014)
 • Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi - zloženka v slovenskem jeziku (2014)
 • Association of Patients with Blood Diseases - zloženka v angleškem jeziku (2014)
 • Poster ob Dnevu redkih bolezni (2015)
 • Redke bolezni (2015)
 • Pamphlet - First National Conference on Rare Diseases 2015 Slovenia (2015)
 • 20 let delovanja Društva bolnikov s krvnimi boleznimi 1995 - 2015 (2015)
 • Poster ob Dnevu redkih bolezni (2016)
 • Redke bolezni (2016)
 • Pamphlet - Second National Conference on Rare Diseases 2016 Slovenia (2016)
 • Predstavitveni pano Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije (SI) (2016)
 • Predstavitveni pano Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije (EN) (2016)
 • Presaditev krvotvornih matičnih celic - Navodila za bolnike (2016)
 • Redke bolezni (2017)

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia 
 
 

 • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica 
 • Davčna številka: 26996855
  TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
  Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je humanitarno društvo kroničnih bolnikov, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. Društvo je dohodninski upravičenec. V kolikor bi želeli nameniti del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost.
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je bilo v februarju 2014 sprejeto v evropsko združenje društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS, ki povezuje preko 30 milijonov bolnikov in jih zastopa v različnih evropskih institucijah.
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: