Mednarodno sodelovanje

Aktivno vključevanje in sodelovanje v sorodnih mednarodnih organizacijah

Februarja 2014 smo postali polnopravni člani Evropskega združenja za redke bolezni EURORDIS. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi je član Myeloma Euronet – Europen Network of Myeloma Patient Groups, redno se udeležujemo dnevov bolnikov in njihovih družin na kongresih evropske skupine za presaditev krvotvornih matičnih celic in kostnega mozga EBMT – European Group for Blood and Marrow Transplantation ter srečanja Partners For Progress. Na pobudo European Patient Forum s sedežem v Bruslju pa je društvo vpisano tudi v Evropski register bolnikov s krvnimi boleznimi.
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka: 26996855
    TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
    Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je sprejeto v evropsko združenje društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS in v svetovno mrežo društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION.
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: