Preventivni socialni program

Preventivno socialni  program za ohranjevanje zdravja, izboljšanje kakovosti življenja in preprečevanje negativnih posledic zdravljenja

  • Sofinanciranje  zdraviliškega in fizioterapevtskega zdravljenja.
  • Posebni socialni program za socialno, finančno in zdravstveno ogrožene bolnike.
  • Enkratne socialne pomoči in pomoč pri šolanju.
 
Na podlagi 9. člena Statuta Društva bolnikov s krvnimi boleznimi in 9. člena Zakona o delovanju društva je bil 6. februarja 2007 sprejet Pravilnik o dodeljevanju sredstev za socialno pomoč, pomoč pri sofinanciranju zdraviliškega zdravljenja in enkratne pomoči pri šolanju.
 
Na osnovi sprejetega Pravilnika ter dopolnjenih pogojev se vsako leto razpiše interni razpis za pridobitev pravice koriščenja programa. Program je namenjen samo članom društva - bivšim bolnikom in se izvaja tekom celega leta. Namen sofinanciranja zdraviliškega ali fizioterapevtskega zdravljenja je ohranitev na novo pridobljenega zdravja. Na osnovi prispelih prijav v času razpisnega roka, razpoložljivih planiranih finančnih sredstev društva, Izvršni odbor določi višino prispevka v tekočem letu za posameznega člana.
 
Ravno tako je bil na podlagi 9. člena Statuta Društva bolnikov s krvnimi boleznimi dne 15. januarja 2008 sprejet Pravilnik o dodeljevanju sredstev za socialno pomoč članom društva. Z dodatno sprejetimi kriteriji se vsako leto finančno najšibkejšim članom društva - bivšim bolnikom omogoči  dodelitev enkratne socialne pomoči, ki jo sprejme Izvršni odbor društva na podlagi individualne prošnje.
 
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Jožica Filipčič, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka društva: 26996855
    TRR: SI56 0400 1004 6478 412 pri Nova KBM d.d.
    Matična številka društva: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: