Sofinanciranje posledic zdravljenja

Sofinanciranje posledic zdravljenja s presaditvijo krvotvornim matičnih celic

Zaradi agresivnega zdravljenja s kemo- in radio- terapijo ter posledic zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic lahko nastopijo novi zdravstveni zapleti, kot so: osteoporoza, osteopenija, nujnost izdelave protetike, katarakta, pomanjkanje solz, uporaba ortopedskih  pripomočkov, ki bistveno zmanjšujejo kakovost življenja bolnika in se zdravljenje le teh v celoti ne krije iz naslova Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka: 26996855
    TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
    Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je sprejeto v evropsko združenje društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS in v svetovno mrežo društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION.
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: