Predstavitve / Prireditve

Srečanje in predstavitev vodnika za bolnike Okužbe in preprečevanje okužb pri bolnikih s krvno rakavo boleznijo

Spletni dogodek, 21. december 2020

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je 21. decembra 2020 organiziralo spletni dogodek, na katerem je hematolog specialist Enver Melkić, dr. med. predstavil nov vodnik za bolnike z naslovom Okužbe in preprečevanje okužb pri bolnikih s krvno rakavo boleznijo.
 
V prvem vsebinskem sklopu vodnika nam avtorji spregovorijo o imunskem sistemu in odpornosti proti okužbam, dejavnikih tveganja za okužbo ter o najpogostejših povzročiteljih okužb pri bolniku z rakavo krvno boleznijo. V osrednjem delu vodnika spoznamo znake in simptome okužb po posameznih organskih sistemih človeka, okužbe, povezane z vstavljenim venskim katetrom ter okužbe pri hematoloških bolnikih po presaditvi krvotvornih matičnih celicah. V tretjem vsebinskem sklopu vodnika pa avtorji s področja hematologije, farmacije in cepljenja razložijo pomen preprečitve okužbe, cepljenja in preventivnega jemanja zdravil ter nam predstavijo navodila za preprečevanje okužb po odpustu iz bolnišnice
 
Nov vodnik za bolnike je nastal s sodelovanje 12 strokovnjakov s tega področja. Vsebino je ob tehnični podpori Mihaele Uhan strokovno uredil Enver Melkić, dr. med. Tiskana oblika novega vodnika je na razpolago na sedežu Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, digitalna oblika pa je dostopna na društveni spletni strani.
 
Izdajo vodnika so omogočili Novartis, Amgen, Pfizer, Zavarovalnica Triglav in Fundacija FIHO. Vsem podpornikom se najlepše zahvaljujemo in priporočamo tudi vnaprej.
 

 

Srečanje in predstavitev vodnika za bolnike Presaditev krvotvornih matičnih celic

Ljubljana, 26. oktober 2019

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je 26. oktobra 2019 v dvorani KRKA v Ljubljani organiziralo srečanje za bolnike, kjer so predavali ugledni strokovnjaki Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana in Zavoda RS za transfuzijsko medicino, predstavljen pa je bil tudi vodnik za bolnike Presaditev krvotvornih matičnih celic.
 
"V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije letos obeležujemo dve okrogli obletnici: mineva trideset let od začetka zdravljenja s presaditvami krvotvornih matičnih celic v Ljubljani in dvajset let od prve izdaje Vodnika za bolnika s presaditvijo krvotvornih matičnih celic. Četrto izdajo posodobljenega vodnika, ki jo predstavljamo danes, v Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije posvečamo prav tridesetletnici začetka zdravljenja s presaditvami krvotvornih matičnih celic v Ljubljani, ki je samo na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana rešila več kot 2.000 življenj bolnikov, med katerimi sem tudi sama." je v začetku srečanja izpostavila predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije Mihaela Uhan.
 
Primariju Jožetu Pretnarju, dr. med., pionirju uvedbe zdravljenja s presajanjem krvotvornih matičnih celic v Sloveniji, je Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije podelilo častno priznanje za njegovo strokovno delo. Miran Ohnjec, eden najboljših slovenskih športnikov med transplantiranimi bolniki, pa je svojemu zdravniku prim. Pretnarju, ki mu je pred devetindvajsetimi leti s presaditvijo kostnega mozga rešil življenje, podaril eno od svojih enainštiridesetih medalj z evropskih in svetovnih športnih iger.
 
Prvi del srečanja je bil posvečen strokovnim vsebinam, kjer sta primarij Jože Pretnar, dr. med. in prof. dr. Samo Zver, dr. med. predstavila presajanje krvotvornih matičnih celic "včeraj, danes in jutri". Prof. dr. Urbana Švajger je govoril o naprednih celičnih terapijah, diplomirana medicinska sestra Alenka Dobrovoljc pa je predstavila pogovor pred sprejemom in navodila po presaditvi.
 
Drugi del srečanja je s svojim razmišljanjem obogatila koordinatorica za darovanje krvotvornih matičnih celic z Zavoda RS za transfuzijsko medicino, gospa Cvetke Flajs Cotič, z naslovom »Pismo mojemu darovalcu« in opozorila na pomen zahvale darovalcu. Sledili sta dve zanimivi zgodbi bolnikov: prva je zgodba gospe Majde Slapar, ki se je na presaditev morala leta 1986 odpraviti na tuje, sledila pa je zgodba gospoda Mirana Ohnjeca, ki je presaditev krvotvornih matičnih celic leta 1990 doživel že v Ljubljani in v času po presaditvi postal eden najboljših slovenskih športnikov med transplantiranimi bolniki. Srečanje, ki ga je povezovala Martina Mlakar, je s kratko predstavitvijo Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije sklenila predsednica društva Mihaela Uhan.
 
Neformalni del srečanja smo ob kosilu nadaljevali v restavraciji Zajčja dobrava, kjer je bilo v sproščenem okolju veliko priložnosti za pogovore in medsebojne vzpodbude.
 
Organizacijo srečanja in izdajo vodnika so omogočili Novo Nordisk, Novartis, Takeda, Janssen, Roche, Zavarovalnica Triglav, Krka in Fundacija FIHO. Vsem podpornikom se najlepše zahvaljujemo in priporočamo tudi vnaprej.
 

 

Predavanje o plazmocitomu v Splošni bolnišnici Novo mesto 

Novo mesto, 19. april 2019

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je 19. marca 2019 v Splošni bolnišnici Novo mesto organiziralo predavanje in pogovor o plazmocitomu za bolnike in njihove svojce. Predaval je strokovni član izvršnega odbora društva Enver Melkić, dr. med., specialist hematolog iz kliničnega oddelka za hematologijo interne klinike Univerzitetnega kliničnega Centra iz Ljubljane.
 

 

Srečanje ob 30-letnici zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic v Sloveniji 

Ljubljana, 21. januarja 2019

Univerzitetni klinični center Ljubljana in Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino sta organizirala strokovno srečanje ob 30-letnici zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic v Sloveniji. Društvo in pogled bolnika na to zelo uspešno metodo zdravljenja je na kratko predstavila tudi Mihaela Uhan, predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije.
 
 
Spoštovani, spoštovane.
 
Od prve, zgodovinske presaditve kostnega mozga v Sloveniji, je minilo komaj nekaj let, ko se je med bolniki in zdravniki vse bolj zaznavala potreba po povezovanju in ustanovitvi društva bolnikov. Leta 1995 je peščica bolnikov in njihovih svojcev na pobudo bolnikov po presaditvi krvotvornih matičnih celic ali kostnega mozga pod strokovnim usmerjanjem primarija Jožeta Pretnarja ustanovila Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije.
 
Začetek zdravljenja s presaditvami krvotvornih matičnih celic v Ljubljani je pomenil velik mejnik in novo upanje za bolnike s krvnimi boleznimi, ki so se do takrat na ta način zdravili v tujini. Pred uvedbo programa zdravljenja s presaditvijo v Sloveniji so bolniki odhajali v tujino, v nepoznano tuje govoreče okolje, daleč od svojcev. Nastalo je veliko organizacijskih težav in osebnih stisk. Tudi zaupljiv odnos med bolnikom in zdravnikom je bilo nedvomno težje vzpostaviti. Tesnobnost bolnikov je bila velika, marsikdo se za tujino ni hotel ali mogel odločiti.
 
Začetek zdravljenja s presaditvami krvotvornih matičnih celic v Ljubljani je izjemen zgodovinski medicinski mejnik. Posredovanje izkušenj iz zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic v tujini in doma je bila ena prvih poslanstev našega društva. Bolniki so si izmenjavali izkušnje o doživljanju in spremljanju zdravljenja ter njegovih posledic, pa tudi pravne izkušnje s področja socialnega statusa in invalidnosti. To so bili zametki danes zelo prepoznavnega programa društva »Bolnik-bolniku«.
 
Društvo je tesno sodelovalo s kliničnim oddelkom za hematologijo in mu predvsem v prvih desetih letih podarilo številno medicinsko opremo (specialne bolniške postelje, infuzijske črpalke, monitorje, medicinske tehtnice, pulzne oksimetre, prenosni EKG monitor, finančna sredstva …) pa tudi opremo za krajšanje časa bolnikom (TV sprejemnike, radio, videorekorder in podobno).
 
Dolga leta se je tudi skupaj z vodstvom oddelka aktivno prizadevalo za pridobitev novih, ustreznih prostorov, saj je število bolnikov hitro naraščalo, pa tudi prostori v 6. nadstropju niso bili ustrezni.
 
Število bolnikov je iz leta v leto naraščalo, s tem pa tudi potreba po informiranju. S številnimi izdajami društvenih publikacij in uporabo elektronskih medijev se je okrepilo informiranje bolnikov in njihovih svojcev po vsej državi.
 
Pomemben program, ki se je pričel v društvu izvajati že kmalu po ustanovitvi in je še danes med najmočnejšimi programi, je preventivno socialni program.
 
Datum presaditve krvotvornih matičnih celic je za nas bolnike kar »datum novega rojstva«. Datum mojega novega rojstva je 6. december 2001, pred kratkim sem postala tako rekoč drugič polnoletna. Takih nas v društvu ni malo, živimo polno življenje, smo aktivni na različnih področjih, kar nekaj je med nami tudi aktivnih športnikov, ki z iger transplantiranih prinašajo medalje. Naši zgledi in izkušnje s tem procesom zdravljenja so v podporo tudi vsem tistim, ki jih bo doletela diagnoza težkih krvnih bolezni. Poslanstvo društva je usmerjeno v bolnika, v podporo njegovim potrebam in v krepitev odnosa »bolnik – zdravnik«, ki je eden najpomembnejših pogojev uspešnega zdravljenja. Ob takem poslanstvu društvo sledi viziji nenehnega nadgrajevanja vseslovenske mreže za povezovanje, podporo in ozaveščanje bolnikov s krvnimi boleznimi.
 
Ob tem jubileju je prav, da se najprej spomnimo gospoda Edwarda Thomasa, ki je za uspešne raziskave transplantacije organov in celic leta 1990 prejel Nobelovo nagrado, takoj za tem pa dolgujemo iskreno zahvalo našim pionirjem presajanja kostnega mozga v Ljubljani: primariju Jožetu Pretnarju in prof. dr. Petru Černelču za njuno zgodovinsko vlogo na tem področju, hvala za vsa podaljšana življenja, izjemno poslanstvo, hvala za dolgoletno odlično sodelovanje z društvom bolnikov, ki ga sedaj uspešno nadaljuje predstojnik prof. dr. Samo Zver in njegova ekipa. Tudi pred njimi je veliko izzivov, zlasti prostorska stiska v dnevni bolnišnici in tudi na oddelku ter pomanjkanje kadrov in posledično časa za nas, bolnike.
 
Iskrena hvala vsem v imenu številnih hvaležnih bolnikov s krvnimi boleznimi širom po Sloveniji. Čestitke kliničnemu oddelku za hematologijo, čestitke Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana za ta častitljivi jubilej.
 

 

Srečanje o mielodisplastičnem sindrom MDS

Ljubljana, 20. oktober 2018

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je 20. oktobra 2018 v dvorani KRKA v Ljubljani organiziralo srečanje za bolnike, kjer so predavali ugledni strokovnjaki Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, predstavljen pa je bil tudi Vodnik za bolnike Mielodisplastični sindrom MDS.
 
»V Evropi smo že nekaj desetletij priča staranju prebivalstva in ob tem večji pojavnosti bolezni, med katerimi so vse pogostejše tudi krvne rakave bolezni. Mielodisplastični sindrom (MDS) je krvna bolezen, ki se sicer lahko pojavi pri ljudeh vseh starosti, vendar je okoli 80 odstotkov bolnikov starejših od 60 let. Pogosto se soočamo s težavami, ki jih lahko prehitro pripišemo slabemu počutju ali staranju, vendar ni nujno tako. Marsikateri simptomi lahko pomenijo začetek bolezni, zato moramo biti pozorni in jih ne prezreti.« je v začetku srečanja in v uvodnih besedah vodnika izpostavila predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije Mihaela Uhan.
 
Že v pozdravnem nagovoru je predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana izr. prof. dr. Samo Zver, dr. med. povedal: »Za bolnika prihajajo boljši časi in upanje, saj potekajo po svetu in doma številne raziskave z novimi zdravili, ki bodo izboljšala izhod zdravljenja bolnikov z MDS.«
 
Enver Melkić, dr. med. je v uvodnem predavanju odgovoril na vprašanje: Kaj je in kako deluje kostni mozeg? ter v nadaljevanju opisal punkcijo in biopsijo kostnega mozga. Izr. prof. dr. Samo Zver, dr. med. je predstavil simptome in znake MDS ter značilnosti v krvni sliki. Prim. Jože Pretnar, dr. med. je z bogatim slikovnim gradivom predstavil morfološke spremembe v kostnem mozgu pri MDS. Genetske preiskave pri bolniku z MDS je  predstavila izr. prof. dr. Helena Podgornik, univ. dipl. inž. kem. inž., spec. med. biok., o zdravljenje mielodisplastičnega sindroma MDS pa je govoril doc. dr. Matjaž Sever, dr. med. Kot zaključek poljudno-strokovnih vsebin pa je Larisa Oblak, univ. dipl. psih. predstavila še psihološke vidike spoprijemanja bolnikov z MDS. Vsem predavateljem se iskreno zahvaljujemo za podarjen prosti čas in za pripravljenost, da del njihovega znanja v poljudni obliki posredujejo bolnikom in njihovim svojcem.
 
Ob koncu srečanja pa je predsednica Mihaela Uhan predstavila še aktivnosti Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije. Predsednica je posebej izpostavila našo letošnjo novost: obeleževanje Dneva krvnih bolezni 15. septembra 2018, ob katerem smo organizirali info stojnico, sprehod po Ljubljani (walk-a-ton), dobrodelni koncert uglasbene poezije in rdečo osvetlitev najbolj poznane stavbe glavnega mesta države.
 
Vsa predavanja so objavljena na osemdesetih straneh Vodniku za bolnike Mielodisplastični sindrom MDS, opremljenega s številnimi fotografijami, grafikami in preglednicami. Vodnik za bolnike prinaša tudi dve zgodbi: Tjaše Likar in Bruna Moškona.
 
Neformalni del srečanja smo ob kosilu nadaljevali v restavraciji Raubar, kjer je bilo v sproščenem okolju veliko priložnosti za pogovore in medsebojne vzpodbude.
 
Organizacijo srečanja in izdajo vodnika so omogočili Novo Nordisk, Celgen, Janssen, Novartis, Roche, FIHO, Krka in Zavarovalnica Triglav. Vsem podpornikom se najlepše zahvaljujemo in priporočamu tudi vnaprej.
 

 

Sodelovanje na Dnevu odprtih vrat Splošne bolnišnice Novo mesto 

Novo mesto, 5. april 2018

Dneva odprtih vrat Splošne bolnišnice Novo mesto so se tudi letos udeležile članice društva Erika Pertinač, Anica Kralj Štimec in Jožica Filipčič. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je imelo svojo stojnico, na kateri je bilo predstavljeno tiskano društveno gradivo.
Dolenjski glas je poročal: »Naš slogan se glasi 'Skupaj v zdravstvu – več zdravja v skupnosti', zato smo vrata odprli vsem društvom bolnikov, ki so nepogrešljiv člen pri oskrbi in boljši celostni obravnavi naših pacientov, prav tako pri preventivi. Hkrati želimo, da je dan odprtih vrat tudi izobraževalen, mladim smo danes predstavili naše delo in poklice in jih mogoče navdušili za poklic njihove prihodnosti,« je v nagovoru med drugim povedala direktorica SB Novo mesto doc. dr. Milena Kramar Zupan. Strokovni direktor bolnišnice prim. Milivoj Piletič, dr. med., pa je predstavil aktivnosti lanskega, prvega dneva odprtih vrat, ki ni bil vezan le na en dan, ampak je obsegal več dogodkov, enako kot bo letos. Tudi on je pozval bolnike, da se povezujejo v društva in lažje soočijo s kronično boleznijo. Med drugim so z lanskimi aktivnostmi spoznali, da starostniki potrebujejo drugačen način obravnave, od nagovora osebja do "vodenja po labirintih njihove ustanove", obravnavali so področje integrirane oskrbe, urgentnega centra, prejeli več sugestij za boljše delovanje, kot je denimo bližje parkirišče za svojce pacientov. »In zunaj boste v bližini poslopja že videli gradbišče za to parkirišče, da bodo svojci lažje pripeljali paciente do vrat. Skratka, vse sugestije smo vzeli zelo resno in jih skušamo vključiti v naše delovanje. Odprti smo za predloge še naprej, ne le ob današnjem dnevu odprtih vrat, ampak vse dni v letu.« (M. Martinović, Dolenjski list)
 

 

Strokovno srečanje ob svetovnih dnevih darovalcev kostnega mozga, ozaveščanja o limfomu in ozaveščamnja o kronični mieloični levkemiji

Ljubljana, 16. september 2017

Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o limfomih in ozaveščanja o kronični mieloični levkemiji ter svetovnem dnevu darovalcev kostnega mozga je bilo danes v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS Soča srečanje članic in članov Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije. Prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković, dr. med. je predavala o limfomih, prim. Jožef Pretnar, dr. med. pa o kronični mieloični levkemiji.
 
Prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković, dr. med. je predstavila limfome kot heterogeno skupino novotvorb, ki nastanejo zaradi trajnega nenadzorovanega razraščanja celic limfatičnega tkiva. V Sloveniji je bila incidenca v obdobju 2009 do 2013 za 27.8 % višja kot v obdobju 2004 do 2008, napovedan je porast incidence v letu 2016 glede na obdobje 2009 do 2013 za 22 %. Po podatkih Registra raka za Slovenijo je v letu 2014 zbolelo 617  bolnikov za neHodgkinovimi limfomi, brez upoštevanja akutnih limfoblastnih levkemij (20 bolnikov). Simptomi so predvsem: povečane neboleče bezgavke, povišana telesna temperatura, nočno potenje, izguba telesne teže, utrujenost, zaspanost, glavobol, dolgotrajna srbečica, kašelj, pomanjkanje sape, bolečine v prsih itd. Predstavljena je bila razvrstitev limfoidnih novotvorb, tipologija, klinična slika, primarna diagnostika, določitev kliničnega stadija, prognostični indeksi in zdravljenje.
 
Prim. Jožef Pretnar, dr. med. je v predstavitvi, ki sta jo pripravila skupaj z doc. dr. Ireno Zupan Preložnik, dr. med., predstavil kronično mieloično levkemijo - mejnike in želje za prihodnost. Izpostavljeni so bili simptomi bolezni: splošna utrujenost, izguba apetita, hujšanje, znojenje, občutek tiščanja v trebuhu zaradi povečanih organov, redkeje krvavitve zaradi motene funkcije trombocitov. Kar 50 % bolnikov je asimptomatskih (brez težav) in bolezen se ugotovi ob slučajnem pregledu krvne slike. Prim. Jožef Pretnar je podal pregled 150 let zdravljenja, pregled današnjih možnosti zdravljenja, predstavil je priporočila za diagnostiko in se dotaknil stranskih učinkov zdravljenja. Vsi napori gredo v smer še nadaljnega izboljševanja preživetja, izboljšanja kakovosti življenja za vse bolnike in doseganja popolne ozdravitve.
 
Predstavljena sta bila tudi dva nova vodnika za bolnike, ki sta na spletni strani društva že dostopna tudi v elektronski obliki. Vodnik za bolnike "Bolnik - bolniku, psihološka pomoč in podpora" je predstavila predsednica društva Majda Slapar in ena izmed izvajalcev programa Alenka Rak. Vodnik za bolnike "Kronična mieloična levkemija" pa je predstavil prim. Jožef Pretnar, dr. med., člana društva Tanja Fajon in Tomaž Horvat pa sta nas opugumila s svojima izkušnjama pri premagovanju bolezni.
 
 

 

Sodelovanje na Dnevu odprtih vrat Splošne bolnišnice Novo mesto 

Novo mesto, 6. april 2017

Dneva odprtih vrat Splošne bolnišnice Novo mesto sta se udeležili članici društva Erika Pertinač in Anica Kralj Štimec, pridružila pa se je tudi članica Jožica Filipčič. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je imelo svojo stojnico na glavnem hodniku v pritličju bolnišnice. Na stojnici je bila ves čas trajanja dogodka (od 10.00 do 14.00 ure) prisotna vsaj ena članica društva. Za predstavitev je bilo na razpolago gradivo, ki ga je izdalo društvo, pristopne izjave in vizitke, hkrati pa so na prenosnem računalniku tudi predstavljali spletno stran društva in facebook stran. Stojnica je bila zelo obiskana. Erika Pertinač in Anica Kralj Štimec sta se udeležili dogodka "Skupaj v zdravstvu – več zdravja v skupnosti", ki je potekal v obliki okroglih miz. Na več okroglih mizah so na podlagi predstavljenih zgodb iskali ovire in rešitve, ki bi pripomogle k več zdravja v skupnosti. Nekatere rešitve bodo predstavljene tudi ministrici za zdravje ob obisku v SB Novo mesto. O dogodku je poročal Dolenjski list, regionalni TV kanal Vaš kanal pa bo pripravila polurni zapis o Dnevu odprtih vrat SB Novo mesto. Predstavitev društva bo objavljena tudi v bolnišničnem glasilu Vizita.
 
 

 

Predstavitev na 39. strokovnem srečanju medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v hemato-onkologiji

Maribor, 2. oktober 2015

Na 39. strokovnem srečanju medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v hemato-onkologiji, ki je od 2. do 3. oktobra 2015 potekal v Mariboru, je predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Majda Slapar predstavila dvajsetletno široko dejavnost društva s poudarkom na programu "Bolnik - bolniku", ki ga društvo izvaja v KOH UKC Ljubljana že sedmo leto. Srečanje je bilo tudi priložnost za predstavitev dela strokovne literature, ki jo je društvo izdalo v zadnjem času.
 

 

Predbožično srečanje s sodelavci Društva hemofilikov Slovenije

Ljubljana, 12. december 2014

Na povabilo predsednika Društva hemofilikov Slovenije gospoda prof. Jožeta Faganela smo se udeležili Predbožičnega srečanja sodelavcev Društva hemofilikov Slovenije, ki je bilo 12.12.2014 ob 17.00 uri v knjigarni Mohorjeve družbe v Ljubljani, Nazorjeva 1.
 
Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi novih publikacij društva:
  • Spoznaj junaka s hemofilijo
  • Bolečina in duševne motnje pri hemofiliji
  • Pobarvanka OKTI
Na srečanje sta bila povabljena tudi oba odlikovanca Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja: prim. Majda Benedik Dolničar, dr. med. in doc. dr. Ludvik Vidmar, dr. med., ki sta 5. decembra 2014 prejela Medaljo za zasluge na področju hemofilije.
 
V prijetnem in toplem vzdušju knjigarne Mohorjeve družbe v Ljubljani je predsednik Društva hemofilikov Slovenije gospod Faganel prisrčno pozdravil številne prisotne in še posebno oba odlikovanca prim. Majdo Benedik Dolničar in doc. dr. Ludvika Vidmarja, poudaril dobro sodelovanje z Društvom bolnikov s krvnimi boleznimi, predstavil nove publikacije, njihove avtorje, potek nastajanja vsebinsko bogate knjige: Spoznaj junaka s hemofilijo, ki jo je poimenoval »Zgodbe iz šestega nadstropja št. 2«.
 
V nadaljevanju srečanja smo se prisotni seznanili z zgodovino odkrivanja hemofilije, z načini zdravljenja, z novimi in učinkovitimi zdravili za zdravljenje, z vzpostavitvijo registra hemofilikov v Slovenji, kot enega najbolj pomembnih sklopov podatkov, brez katerega si v današnjem času težko predstavljamo učinkovito zdravljenje.
 
Gospod Faganel pa je zaprosil tudi predsednico Društva bolnikov s krvnimi boleznimi gospo Majdo Slapar, da predstavi knjigo, ki so jo izdali v njihovem društvu: Zgodbe iz šestega nadstropja. V predstavitvi knjige je bil poudarjen predvsem namen izdaje knjige in izpostavljena globina čustev, ki so jih bolniki, soavtorji knjige izrazili v svojih pričevanjih. Majda Slapar je povedala tudi, da je knjiga dostopna vsem bolnikom, ki se zdravijo za eno izmed številnih krvnih bolezni po vseh bolnišnicah v Sloveniji. Ob zaključku predstavitve knjige je Majda Slapar čestitala tudi obema odlikovancema Predsednika Republike in doc. dr. Ludviku Vidmarju tudi izročila knjigo: Zgodbe iz šestega nadstropja (prim. Majdi Benedik Dolničar je bila knjiga podarjena takoj ob izidu novembra 2013).
 
V nadaljevanju se je razvila prijetna razprava med udeleženci srečanja v razpoloženju bližajočih se božično- novoletnih praznikov. Takih srečanj si samo želimo, pomembno je naše dobro medsebojno sodelovanje v korist bolnikov in njihovih svojcev.
 

 

Tradicionalno prednovoletno srečanje z županom občine Mengeš

Mengeška koča, 11. december 2014

 
V četrtek, 12. decembra 2014 je župan občine Mengeš gospod Franc Jerič na Mengeški koči priredil tradicionalno prednovoletno srečanje. Na srečanje je povabil tudi Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, ki sicer deluje na območju cele Slovenije, sedež pa ima v občini Mengeš. Župan je v pozdravnem nagovoru vsem zaželel lepe praznike in srečno, veselo, predvsem pa uspešno novo leto 2015. Povabljence je pozdravil tudi podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar. V nagovoru sta župan gospod Jerič in podžupan gospod Ropotar izpostavila glavne dosežke občine Mengeš v letu 2014 in se vsem prisotnim zahvalila za sodelovanje, še posebej letošnjim štirim častnim občanom Občine Mengeš.
 
Župan je poudaril tudi pomen aktivnosti društev, ki sooblikujejo kvaliteto življenja v občini in širše. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi je eno izmed petnajstih aktivnih društev, ki delujejo na različnih področjih: zdravstvo, sociala, kultura, turizem, gasilstvo, čebelarstvo, planinstvo, šport ipd. Srečanja sta se udeležila tudi člana upravnega odbora Društva bolnikov s krvnimi boleznimi gospa Mihaela Uhan in gospod Matjaž Jurca. Prednovoletno srečanje je bila odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in povezovanje.
 

 

Predstavitev knjige "ZGODBE IZ ŠESTEGA NADSTROPJA"

Ljubljana, 12. februar 2014

 
Ob svetovnem Dnevu bolnikov smo se predstavniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, Društva hemofilikov Slovenije in Društva bolnikov z limfomom srečali v knjigarni Celjske Mohorjeve na Nazorjevi 1 v Ljubljani. Namen srečanja je bila predstavitev knjige zgodb bolnikov z naslovom:  Zgodbe iz šestega nadstropja, ki jo je izdalo Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi in so jo napisali bolniki ter predstavitev novih vodnikov za bolnike, ki so jih izdala vsa tri društva v zadnjem času.

V izredno prijetnem in toplem okolju knjigarne smo lahko spremljali zgodbe bolnikov, ki so se spopadali s težkimi boleznimi, njihovimi občutki ter prizadevanji, da so uspešno premagali bolezen. Že naslov knjige »Zgodbe iz šestega nadstropja« pove, da so to zgodbe bolnikov, ki so se zdravili na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana, za katerega se že vrsto let predstavniki bolnikov trudimo, da bi se bolniki lahko preselili v nove bolniške prostore, kjer bi imeli optimalne pogoje za uspešno zdravljenje.

V nadaljevanju je bil predstavljen vodnik za bolnike: Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih celic, navodila za bolnike, dopolnjena izdaja, ki ga je ravno tako izdalo Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi novembra 2013, vodnik za bolnike: Ustvarjalno živeti z hemofilijo, ki ga je izdalo Društvo hemofilikov Slovenije in priprave na izdajo novega – dopolnjenega vodnika za bolnike o diseminiranem  plazmocitomu, ki ga pripravljajo v Društvu bolnikov z limfomom.

Ob prijetnem klepetu dolgo v večer smo si bili enotni, da je medsebojno povezovanje in sodelovanje ter informiranje velikega pomena za vse bolnike in da si tovrstnega srečanja želimo tudi v bodoče.
 

 

Predstavitev knjižice "AKUTNE LEVKEMIJE IN PRESADITEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC Z NAVODILI ZA BOLNIKE"

Ljubljana, 2. julija 2011

  V sodelovanju s strokovnim medicinskim osebjem UKC Ljubljana, smo pripravili knjižico za bolnike z naslovom: Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih celic z navodili za bolnike, ki smo jo 2. julija 2011 predstavili tako članom hematoloških društev, strokovnemu medicin skemu osebju kot tudi širši javnosti.
 
Po zaključku predstavitve smo organizirali predavanje na temo: Okulistični zapleti po presaditvi krvotvornih matičnih celic. Predavala je asist. mag. Mojca Urbančič, dr. med. iz Očesne klinike UKC Ljubljana.
 
 
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Jožica Filipčič, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka društva: 26996855
    TRR: SI56 0400 1004 6478 412 pri Nova KBM d.d.
    Matična številka društva: 5918120
 
HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: