Strokovna predavanja

 
 
 
20.1.2018 - Strokovno srečanje ob Dnevu redkih bolezni 2018
 • izr. prof. dr. Samo Zver, dr. med.: Diseminirani plazmocitom (DP)
 • prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković;, dr. med.: Nehodgkinovi limfomi: sodobni pristop, zdravljenje in diagnostika
 • prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.: Terapevtske uporabe limfocitov T
11.3.2017 - Redna letna skupščine 2017 
 • Milan Krek, dr. med.: Konoplja v medicini v Sloveniji
12.3.2016 - Redna letna skupščine 2016 
 • prof. dr. Peter Rakovec, dr. med.: Vpliv zdravljenja krvnih bolezni na srce in ožilje
14.3.2015 - Redna letna skupščina 2015
 • Cvetka Flajs Cotič: Postopek zagotavljanja krvotvornih matičnih celic nesorodnega darovalca za slovenskega bolnika od napotnice do transplantacije
5.4.2014 - Dan za bolnike in njihove svojce (Vodnik za bolnike) 
 • Prim. Jožef Pretnar, dr. med.: Anemija
 • Prof. dr. Samo Zver, dr. med.: Anemije zaradi pomanjkanja železa
 • Matevž Škerget, dr. med. spec. internist: Anemije zaradi pomanjkanja vitamina B12
 • Asis. dr. Matjaž Sever, dr. med.: Anemije zaradi bolezni kostnega mozga
 • Karla Rener, dr. med.: Hemolitične anemije
 • Simona Lucija Avčin, dr. med.: Anemije pri otrocih in mladostnikih
 • Klara Železnik, dr. med.: Transfuzijsko zdravljenje
15.3.2014 - Redna letna skupščina
 • Irena Katja Škoda Goričan, dipl. m. s.: Presaditev krvotvornih matičnih celic in spolnost
28.2.2014 - Redke bolezni (Vodnik za bolnike)
 • Prim. Jožef Pretnar, dr. med.: Kaj so redke bolezni?
 • Tanja Fajon, evropska poslanka: Evropska direktiva o čezmejnem zdravljenju pacientov
 • Tina Jamšek, MZ RS: Direktiva o pravicah bolnikov pri čezmejnem zdravljenju
 • Jurij Fûrst, dr. med., ZZZS RS: Načini izvajanja in financiranja čezmejnega zdravljenja
 • Prof. Janez Jazbec, dr. med.: Otroški rak in direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu
 • Prof. dr. Marjeta Terčelj, dr. med.: Predstavitev redke bolezni: cistična fibroza - Mukoviscidoza
 • Nada Irgolič, mag. farm. spec.: Kaj mora bolnik vedeti pri jemanju več zdravil hkrati?
16.3.2013 - Redna letna skupščina
 • mag. far. Neda Gerzinčič: Težave povezane z uporabo zdravil pri zdravljenju bolnikov s krvnimi boleznimi
 • Ciril Velkovrh: Predstavitev slovenske planinske poti
28.3.2013 - Dan redkih bolezni (vodnik za bolnike)
 • Prof. dr. Peter Černelč, dr. med.: Redke bolezni na področju hematologije ter dostopnost do zdravil v letu 2013
 • Prim. Jožef Pretnar, dr. med.: Obvladovanje redkih bolezni na področju hematologije
 • Mag. Mojca Modic, dr. med.: Redka bolezen v hematologiji: Akutna megakarioblastna levkemija
 • Prof. dr. Janez Jazbec, dr. med.: Zdravila sirote v pediatriji
 • Jurij Fûrst, dr. med., ZZZS RS: Kako so uvrščene redke bolezni v sistemu financiranja v RS?
 • Tanja Fajon, evropska poslanka: Direktiva o čezmejnem dravljenju- priložnost za prave izboljšave.
20.10.2012 - Dan bolnikov in njihovih svojcev (Vodnik za bolnike)
 • Asist. dr. Tadej Pajić;, spec. med. biok.: Diagnostika in spremljanje uspeha zdravljenja bolnikov s KML
 • Prof. dr. Samo Zver, dr. med.: Polinevropatije pri hematološkem bolniku
 • Mag. Mojca Modic, dr. med.: Predstavitev novega vodnika za bolnike s KML
 • Stanka Bevc, zdr. teh. in Metka Mlekuž, dipl. m. s.: Vloga zdravstvenega tehnika in diplomirane medicinske sestre pri zdravljenju hematoloških bolnikov
17.3.2012 - Redna letna skupščina
 • Vesna Šalamun, dr. med.: Ohranjevanje plodnosti ob zdravljenju krvnih bolezni in PKMC, posledice zdravljenja
28.2.2012 - Dan redkih bolezni (Vodnik za bolnike)
 • Dr. Robert Medved, dr. med.: Ministrstvo za zdravje RS: Načrt dela na področju redkih bolezni
 • Prof. dr. Peter Černelč, dr. med.: Redke bolezni na področju hematologije ter dostopnost zdravil
 • Prof. dr. Janez Jazbec, dr. med.: Redke bolezni na področju otroške hemato-onkologije ter dostopnost do zdravil
 • Tanja Fajon, evropska poslanka in članica društva: Načrti in strategije na področju redkih bolezni v EU
19.3.2011 - Redna letna skupščina
 • asist. dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med.: Osteoporoza pri krvnih boleznih
16.10.2010 Dan bolnikov (Vodnik za bolnike)
 • doc. dr. Helena Podgornik, spec. med. biok.: Vloga citogenetskih in molekularnogenetskih preiskav pri krvnih boleznih
 • dr. Aleksander Doplihar, dr. med.: Pravice bolnikov s področja zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, ugotavljanje odstotka telesne okvare pri bolnikih po PKMC
 • Dušan Enova, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.: Psihološka podpora bolnikom s hematološko boleznijo
13.3.2010 - Redna letna skupščina
 • prof. dr. Samo Zver, dr. med.: Novosti na področju zdravljenja plazmocitoma
 
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
 • 041 649 735 - Jožica Filipčič, predsednica
 • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
 • Davčna številka društva: 26996855
  TRR: SI56 0400 1004 6478 412 pri Nova KBM d.d.
  Matična številka društva: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: