Strokovna predavanja

 
 
 
20.1.2018 - Strokovno srečanje ob Dnevu redkih bolezni 2018
 • izr. prof. dr. Samo Zver, dr. med.: Diseminirani plazmocitom (DP)
 • prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković;, dr. med.: Nehodgkinovi limfomi: sodobni pristop, zdravljenje in diagnostika
 • prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.: Terapevtske uporabe limfocitov T
11.3.2017 - Redna letna skupščine 2017 
 • Milan Krek, dr. med.: Konoplja v medicini v Sloveniji
12.3.2016 - Redna letna skupščine 2016 
 • prof. dr. Peter Rakovec, dr. med.: Vpliv zdravljenja krvnih bolezni na srce in ožilje
14.3.2015 - Redna letna skupščina 2015
 • Cvetka Flajs Cotič: Postopek zagotavljanja krvotvornih matičnih celic nesorodnega darovalca za slovenskega bolnika od napotnice do transplantacije
5.4.2014 - Dan za bolnike in njihove svojce (Vodnik za bolnike) 
 • Prim. Jožef Pretnar, dr. med.: Anemija
 • Prof. dr. Samo Zver, dr. med.: Anemije zaradi pomanjkanja železa
 • Matevž Škerget, dr. med. spec. internist: Anemije zaradi pomanjkanja vitamina B12
 • Asis. dr. Matjaž Sever, dr. med.: Anemije zaradi bolezni kostnega mozga
 • Karla Rener, dr. med.: Hemolitične anemije
 • Simona Lucija Avčin, dr. med.: Anemije pri otrocih in mladostnikih
 • Klara Železnik, dr. med.: Transfuzijsko zdravljenje
15.3.2014 - Redna letna skupščina
 • Irena Katja Škoda Goričan, dipl. m. s.: Presaditev krvotvornih matičnih celic in spolnost
28.2.2014 - Redke bolezni (Vodnik za bolnike)
 • Prim. Jožef Pretnar, dr. med.: Kaj so redke bolezni?
 • Tanja Fajon, evropska poslanka: Evropska direktiva o čezmejnem zdravljenju pacientov
 • Tina Jamšek, MZ RS: Direktiva o pravicah bolnikov pri čezmejnem zdravljenju
 • Jurij Fûrst, dr. med., ZZZS RS: Načini izvajanja in financiranja čezmejnega zdravljenja
 • Prof. Janez Jazbec, dr. med.: Otroški rak in direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu
 • Prof. dr. Marjeta Terčelj, dr. med.: Predstavitev redke bolezni: cistična fibroza - Mukoviscidoza
 • Nada Irgolič, mag. farm. spec.: Kaj mora bolnik vedeti pri jemanju več zdravil hkrati?
16.3.2013 - Redna letna skupščina
 • mag. far. Neda Gerzinčič: Težave povezane z uporabo zdravil pri zdravljenju bolnikov s krvnimi boleznimi
 • Ciril Velkovrh: Predstavitev slovenske planinske poti
28.3.2013 - Dan redkih bolezni (vodnik za bolnike)
 • Prof. dr. Peter Černelč, dr. med.: Redke bolezni na področju hematologije ter dostopnost do zdravil v letu 2013
 • Prim. Jožef Pretnar, dr. med.: Obvladovanje redkih bolezni na področju hematologije
 • Mag. Mojca Modic, dr. med.: Redka bolezen v hematologiji: Akutna megakarioblastna levkemija
 • Prof. dr. Janez Jazbec, dr. med.: Zdravila sirote v pediatriji
 • Jurij Fûrst, dr. med., ZZZS RS: Kako so uvrščene redke bolezni v sistemu financiranja v RS?
 • Tanja Fajon, evropska poslanka: Direktiva o čezmejnem dravljenju- priložnost za prave izboljšave.
20.10.2012 - Dan bolnikov in njihovih svojcev (Vodnik za bolnike)
 • Asist. dr. Tadej Pajić;, spec. med. biok.: Diagnostika in spremljanje uspeha zdravljenja bolnikov s KML
 • Prof. dr. Samo Zver, dr. med.: Polinevropatije pri hematološkem bolniku
 • Mag. Mojca Modic, dr. med.: Predstavitev novega vodnika za bolnike s KML
 • Stanka Bevc, zdr. teh. in Metka Mlekuž, dipl. m. s.: Vloga zdravstvenega tehnika in diplomirane medicinske sestre pri zdravljenju hematoloških bolnikov
17.3.2012 - Redna letna skupščina
 • Vesna Šalamun, dr. med.: Ohranjevanje plodnosti ob zdravljenju krvnih bolezni in PKMC, posledice zdravljenja
28.2.2012 - Dan redkih bolezni (Vodnik za bolnike)
 • Dr. Robert Medved, dr. med.: Ministrstvo za zdravje RS: Načrt dela na področju redkih bolezni
 • Prof. dr. Peter Černelč, dr. med.: Redke bolezni na področju hematologije ter dostopnost zdravil
 • Prof. dr. Janez Jazbec, dr. med.: Redke bolezni na področju otroške hemato-onkologije ter dostopnost do zdravil
 • Tanja Fajon, evropska poslanka in članica društva: Načrti in strategije na področju redkih bolezni v EU
19.3.2011 - Redna letna skupščina
 • asist. dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med.: Osteoporoza pri krvnih boleznih
16.10.2010 Dan bolnikov (Vodnik za bolnike)
 • doc. dr. Helena Podgornik, spec. med. biok.: Vloga citogenetskih in molekularnogenetskih preiskav pri krvnih boleznih
 • dr. Aleksander Doplihar, dr. med.: Pravice bolnikov s področja zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, ugotavljanje odstotka telesne okvare pri bolnikih po PKMC
 • Dušan Enova, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.: Psihološka podpora bolnikom s hematološko boleznijo
13.3.2010 - Redna letna skupščina
 • prof. dr. Samo Zver, dr. med.: Novosti na področju zdravljenja plazmocitoma
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia 
 
 

 • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica 
 • Davčna številka: 26996855
  TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
  Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je humanitarno društvo kroničnih bolnikov, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. Društvo je dohodninski upravičenec. V kolikor bi želeli nameniti del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost.
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je bilo v februarju 2014 sprejeto v evropsko združenje društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS, ki povezuje preko 30 milijonov bolnikov in jih zastopa v različnih evropskih institucijah.
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: