Cilji društva

 • - nadaljevanje in širitev izvajanja vseh rednih programov društva z velikim poudarkom na izvajanju posebnih socialnih programov;
 • - aktivno sodelovanje pri reševanju aktualnih problemov bolnikov s krvnimi boleznimi;
 • - izdaja vodnikov in zbornikov za bolnike o krvnih boleznih ter sodobnih načinih zdravljenja ter drugih društvenih publikacij;
 • - informiranje bolnikov o novostih pri zdravljenju krvnih bolezni tako doma kot v tujini;
 • - organizacija strokovnih predavanj in delavnic;
 • - informiranje bolnikov o pravicah na področju zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja;
 • - svetovanje in pomoč pri ureditvi statusa bolnika po presaditvi krvotvornih matičnih celic;
 • - podpiranje akcij za povečanje števila prostovoljnih darovalcev matičnih celic;
 • - aktivno vključevanje in aktivno sodelovanje v sorodnih mednarodnih organizacijah;
 • - aktivno sodelovanje v krovni organizaciji bolnikov z redkimi boleznimi – Združenje bolnikov z redkimi boleznimi Slovenije;
 • - nadaljevanje vsakoletnega sodelovanje pri organizaciji srečanja ob Dnevu redkih bolezni;
 • - aktivno zbiranje donacijskih in sponzorskih sredstev za izvajanje vseh rednih programov društva ter delovanja;

V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije bomo sledili vsem zastavljenim ciljem, dopolnjevali in prilagajali programe društvene aktivnosti in skrbeli za uspešno nadaljevanje svoje dolgoletne humanitarne poti v podporo članom društva in njihovim svojcem ter bolnikom, ki se danes zdravijo za eno od krvnih bolezni.

© 2022 Društvo BKB, vse pravice pridržane.
Tehnična obdelava: PowerCom d.o.o. | Spletno stran poganja pcCMS