Strokovna predavanja

23. 3. 2024, Dvorana KRKA, Ljubljana - doc. dr. Nine Kovačević, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva iz OI Ljubljana: HEMATOLOŠKI BOLNIKI V PROCESU ZDRAVLJENJA Z VIDIKA GINEKOLOGIJE

19. 2. 2024, Zoom - Gaja Cvejić Vidali, dr. med., spec. hematologije iz Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana: AMILOIDOZA

31. 1. 2024, Zoom - prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine, spec. hematologije iz Splošne bolnišnice Nova Gorica: ZDRAVLJENJE BOLEČINE PRI HEMATOLOŠKEM BOLNIKU

11. 12. 2023, Zoom - Dominik Škrinjar, študent 6. letnika na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru: KOŽNE SPREMEMBE PRI BOLNIKIH S KRVNIMI BOLEZNIMI

16. 11. 2023, Zoom - Katja Kogovšek, dr. med., iz Onkološkega inštituta Ljubljana: LAHKO S PREHRANO VPLIVAMO NA OHRANITEV ZDRAVJA?

21. 10. 2023, Dvorana KRKA, Ljubljana – Jožica Filipčič, predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: predstavitev vodnika za bolnike IMUNSKI SISTEM IN KRVNE BOLEZNI; Enver Melkić, dr. med.: IMUNSKI SISTEM IN KRVNE BOLEZNI; Nina Erjavec Nerklin, mag. psih.: VPLIV PSIHOLOŠKIH DEJAVNIKOV NA IMUNSKI SISTEM; izr. prof. dr. Helena Podgornik: KAKO IN ZAKAJ PRIDE DO PREOBRAZBE NORMALNE KRVNE CELICE V RAKASTO

12. 10. 2023, Zoom - Urška Rugelj, dr. med., specialistka internistične onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana: LIMFOM, KAJ TO SPLOH JE?

6. 9. 2023, Zoom – Enver Melkić, dr. med., specialist hematolog, Klinični oddelek za hematologijo UKC Ljubljana: SIMPTOMI IN ZNAKI KRVNIH BOLEZNI

10. 6. 2023, Dan društva, Novo mesto – Jožica Filipčič, predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: PREDSTAVITEV KNJIŽICE O ZDRAVEM ŽIVLJENJSKEM SLOGU; Blaženka Kranjec, diplomirana dietetičarka, Center za krepitev zdravja Brežice: PREHRANA IN GIBANJE GRESTA Z ROKO V ROKI

15. 4. 2023, Terme Olimia Čemažar Luka, dr. med., Klinični oddelek za hematologijo UKC Ljubljana: IZZIVI ZDRAVLJENJA - AML PRI BOLNIKIH, KI NISO PRIMERNI ZA INTENZIVNO KEMOTERAPIJO; Enver Melkić, dr. med., Klinični oddelek za hematologijo UKC Ljubljana: PLAZMOCITOM - NOVOSTI PRI ZDRAVLJENJU; Polona Frelih Klanšek, dipl. m. s.: PREHRANA HEMATOLOŠKEGA BOLNIKA; Nataša Krištof Rovšek, dipl. m. s.: POGLED NA PRESADITEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC SKOZI OČI BOLNIKA

18. 3. 2023, Zoom – Andrej Pešec, univ. dipl. politolog: KAKO ČUSTVA VPLIVAJO NA BOLEZEN IN ZDRAVJE

23. 2. 2023, Zoom – doc. dr. Lidija Kitanovski, dr. med., predstojnica Kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijona Pediatrični kliniki v Ljubljani in Enver Melkić, dr. med., specialist hematolog iz Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana: PNH - PAROKSIZMALNA NOČNA HEMOGLOBINURIJA PRI OTROCIH IN ODRASLIH

16. 1. 2023, Zoom –  prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine, spec. hematologije iz SB Nova Gorica: SRČNO ŽILNI ZAPLETI SODOBNEGA ZDRAVLJENJA HEMATO-ONKOLOŠKIH BOLNIKOV

14. 12. 2022, Zoom – Vesna Jugovec, dr. med. iz OI Ljubljana: PRESEJALNI PROGRAM ZA RAKA DOJK DORA IN POMEN ZGODNJEGA ODKRIVANJE RAKA DOJK

23. 11. 2022
, Zoom – Luana Laura Kosič, dr. med.: POZNE POSLEDICE ZDRAVLJENJA MIELOPROLIFERATIVNIH NOVOTVORB IN OKVARE LEDVIC

26. 10. 2022
, Zoom – Larisa Matas, dr. med.: POZNE POSLEDICE ZDRAVLJENJA DESIMINIRANEGA PLAZMACITOMA

1. 10. 2022, Novo mesto Enver Melkić, dr. med., specialist hematolog- Pozne posledice rakavih krvnih bolezni; Klara šlajpah, dr. med: Pozne posledice zdravljenja z alogensko presaditvijo krvotvornih matičnih celic in okvara dihal / pljuč po zdravljenju z aloPKMC

3. 9. 2022, Murska Sobota Enver Melkić, dr. med., specialist hematolog:Kaj pomeni krvna bolezen in ali je ozdravljiva?; Miroslav Luci, dr. med., internist: Nevropatija; Luana Laura Kosić, dr. med.: Nevarnost okužb pri bolnikih s rakavo krvno boleznijo.

25. 4. 2022, Zoom – prim. Jože Pretnar, dr. med.: CAMINO DI SANTIAGO

28. 3. 2022
, Zoom – Slobodan Vujasinović, dr. med., spec. dermatovenerolog in logoterapevt: UVOD V LOGOTERAPIJO PO METODI VIKTORJA FRANKLA (ZDRAVLJENJE S SMISLOM)

21.2.2022
, Zoom – dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm., spec. iz preizkušanja zdravil, vodja centra za tipizacijo tkiv in vodja registra Slovenija Donor iz zavoda RS za transfuzijsko medicino Ljubljana: KDO JE LAHKO BOLNIKU USTREZEN DAROVALEC KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC IN KAKO GA IZBEREMO

19. 1. 2022
, Zoom – asist. dr. Anja Šterbenc, dr. med, specializantka klinične mikrobiologije iz Inštituta za mikrobiologijo in imuno biologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani; Enver Melkić, dr. med, specialist hematolog: RAZPRAVA O VARNOSTI IN POMENU CEPLJENJA PROTI COVID-19 PRI BOLNIKIH S KRVNO BOLEZNIJO

13. 12. 2021
, Zoom – Mojca Benedejčič, zeliščarka z nacionalno kvalifikacijo »zeliščar pridelovalec«: KREPITEV IMUNSKEGA SISTEMA NA NARAVNEN NAČIN

15. 11. 2021
, Zoom – Neda Gržinič, mag. farm. specialistka klinične farmacije iz lekarne UKC Ljubljana: KAJ MORAMO VEDETI O ZDRAVILIH, KI JIH JEMLJEMO PRI PREPREČEVANJU OKUŽB

18. 10. 2021
, Zoom – Renata Hribar, dr. med. spec. Anesteziologije, dr. Irena Hren, klinična dietetičarka: HRANA KOT (ALI) ZDRAVILO

27. 9. 2021
, Zoom - Prim. Matija Cevc, dr. med.: KAKO SKRBIMO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA

23. 6. 2021
, Zoom – Metka Mlekuž, dipl. med. sestra: NAVODILA BOLNIKOM KAKO PREPREČEVATI OKUŽBE PO ODPUSTU IZ BOLNIŠNICE

17. 5. 2021
, Zoom – Slavica Hrovat, dipl. višja fizioterapevtka: NAŠE TELO IN GIBANJE

19. 4. 2021
, Zoom – Nika Kraljič, dr. med.: OKUŽBE PRI HEMATOLOŠKIH BOLNIKIH PRI PRESADITVI KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC in Mihaela Šajn, dr. med.: POMEN PREVENTIVNEGA JEMANJA ZDRAVIL

22. 3. 2021
, Zoom – prim. Jože Pretnar, dr. med.: CAMINO DI SANTIAGO

22. 2. 2021
, Zoom – Maja Ogrinec, dipl. fizioterapevtka: TELESNA AKTIVNOST PRI HEMATOLOŠKIH BOLNIKIH

18. 1. 2021
, Zoom – Klara Šlajpah, dr. med.: KAKŠNI SO ZNAKI IN SIMPTOMI OKUŽBE PO ORGANSKIH SISTEMIH

21. 12. 2020
, Zoom – Enver Melkić, dr. med., specialist hematolog na KOH UKC Ljubljana: OKUŽBE IN PREPREČEVANJE OKUŽN PRI BOLNIKIH S KRVNO RAKAVO BOLEZNIJO

9. 11. 2020
, Zoom – Nina Erjavec Merklin, mag. psih., specializantka klinične psihologije: SOOČANJE S HEMATOLOŠKO BOLEZNIJO

20.1.2018 - Strokovno srečanje ob Dnevu redkih bolezni 2018

izr. prof. dr. Samo Zver, dr. med.: Diseminirani plazmocitom (DP)
prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković;, dr. med.: Nehodgkinovi limfomi: sodobni pristop, zdravljenje in diagnostika
prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.: Terapevtske uporabe limfocitov T

11.3.2017 - Redna letna skupščine 2017 

Milan Krek, dr. med.: Konoplja v medicini v Sloveniji

12.3.2016 - Redna letna skupščine 2016 

prof. dr. Peter Rakovec, dr. med.: Vpliv zdravljenja krvnih bolezni na srce in ožilje

14.3.2015 - Redna letna skupščina 2015

Cvetka Flajs Cotič: Postopek zagotavljanja krvotvornih matičnih celic nesorodnega darovalca za slovenskega bolnika od napotnice do transplantacije

5.4.2014 - Dan za bolnike in njihove svojce (Vodnik za bolnike) 

Prim. Jožef Pretnar, dr. med.: Anemija
Prof. dr. Samo Zver, dr. med.: Anemije zaradi pomanjkanja železa
Matevž Škerget, dr. med. spec. internist: Anemije zaradi pomanjkanja vitamina B12
Asis. dr. Matjaž Sever, dr. med.: Anemije zaradi bolezni kostnega mozga
Karla Rener, dr. med.: Hemolitične anemije
Simona Lucija Avčin, dr. med.: Anemije pri otrocih in mladostnikih
Klara Železnik, dr. med.: Transfuzijsko zdravljenje

15.3.2014 - Redna letna skupščina

Irena Katja Škoda Goričan, dipl. m. s.: Presaditev krvotvornih matičnih celic in spolnost

28.2.2014 - Redke bolezni (Vodnik za bolnike)

Prim. Jožef Pretnar, dr. med.: Kaj so redke bolezni?
Tanja Fajon, evropska poslanka: Evropska direktiva o čezmejnem zdravljenju pacientov
Tina Jamšek, MZ RS: Direktiva o pravicah bolnikov pri čezmejnem zdravljenju
Jurij Fûrst, dr. med., ZZZS RS: Načini izvajanja in financiranja čezmejnega zdravljenja
Prof. Janez Jazbec, dr. med.: Otroški rak in direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu
Prof. dr. Marjeta Terčelj, dr. med.: Predstavitev redke bolezni: cistična fibroza - Mukoviscidoza
Nada Irgolič, mag. farm. spec.: Kaj mora bolnik vedeti pri jemanju več zdravil hkrati?

16.3.2013 - Redna letna skupščina

mag. far. Neda Gerzinčič: Težave povezane z uporabo zdravil pri zdravljenju bolnikov s krvnimi boleznimi
Ciril Velkovrh: Predstavitev slovenske planinske poti

28.3.2013 - Dan redkih bolezni (vodnik za bolnike)

Prof. dr. Peter Černelč, dr. med.: Redke bolezni na področju hematologije ter dostopnost do zdravil v letu 2013
Prim. Jožef Pretnar, dr. med.: Obvladovanje redkih bolezni na področju hematologije
Mag. Mojca Modic, dr. med.: Redka bolezen v hematologiji: Akutna megakarioblastna levkemija
Prof. dr. Janez Jazbec, dr. med.: Zdravila sirote v pediatriji
Jurij Fûrst, dr. med., ZZZS RS: Kako so uvrščene redke bolezni v sistemu financiranja v RS?
Tanja Fajon, evropska poslanka: Direktiva o čezmejnem dravljenju- priložnost za prave izboljšave.

20.10.2012 - Dan bolnikov in njihovih svojcev (Vodnik za bolnike)

Asist. dr. Tadej Pajić;, spec. med. biok.: Diagnostika in spremljanje uspeha zdravljenja bolnikov s KML
Prof. dr. Samo Zver, dr. med.: Polinevropatije pri hematološkem bolniku
Mag. Mojca Modic, dr. med.: Predstavitev novega vodnika za bolnike s KML
Stanka Bevc, zdr. teh. in Metka Mlekuž, dipl. m. s.: Vloga zdravstvenega tehnika in diplomirane medicinske sestre pri zdravljenju hematoloških bolnikov

17.3.2012 - Redna letna skupščina

Vesna Šalamun, dr. med.: Ohranjevanje plodnosti ob zdravljenju krvnih bolezni in PKMC, posledice zdravljenja

28.2.2012 - Dan redkih bolezni (Vodnik za bolnike)

Dr. Robert Medved, dr. med.: Ministrstvo za zdravje RS: Načrt dela na področju redkih bolezni
Prof. dr. Peter Černelč, dr. med.: Redke bolezni na področju hematologije ter dostopnost zdravil
Prof. dr. Janez Jazbec, dr. med.: Redke bolezni na področju otroške hemato-onkologije ter dostopnost do zdravil
Tanja Fajon, evropska poslanka in članica društva: Načrti in strategije na področju redkih bolezni v EU

19.3.2011 - Redna letna skupščina

asist. dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med.: Osteoporoza pri krvnih boleznih

16.10.2010 Dan bolnikov (Vodnik za bolnike)

doc. dr. Helena Podgornik, spec. med. biok.: Vloga citogenetskih in molekularnogenetskih preiskav pri krvnih boleznih
dr. Aleksander Doplihar, dr. med.: Pravice bolnikov s področja zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, ugotavljanje odstotka telesne okvare pri bolnikih po PKMC
Dušan Enova, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.: Psihološka podpora bolnikom s hematološko boleznijo

13.3.2010 - Redna letna skupščina

prof. dr. Samo Zver, dr. med.: Novosti na področju zdravljenja plazmocitoma

© 2022 Društvo BKB, vse pravice pridržane.
Tehnična obdelava: PowerCom d.o.o. | Spletno stran poganja pcCMS