Spodbujanja zdravega življenjskega sloga

Program spodbujanja zdravega življenjskega sloga


Društvo organizira redne mesečne oblike gibanja (pohodništvo, nor-dijska hoja itd.) in občasna predavanja o zdravi prehrani. S tem pro-gramom že več let zasledujemo cilje Državnega programa obvladova-nja raka (2022–2026) in Nacionalnega programa o prehrani in telesnidejavnosti za zdravje (2015–2025). V času epidemije je organiziranatedenska strokovno vodena telovadba preko spletne platforme Zoom.

© 2022 Društvo BKB, vse pravice pridržane.
Tehnična obdelava: PowerCom d.o.o. | Spletno stran poganja pcCMS