Vodniki za bolnike

Prehrana in gibanje z roko v roki - Vodnik za bolnike, 2023Dan rekih bolezni 2023 (13. knjižica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije ob Dnevu redkih bolezni)


Simptomi in znaki najpogostejših krvnih bolezni in stanj - Vodnik za bolnike, dopolnjena izdaja 2023


Pozne posledice zdravljenja rakavih krvnih bolezni - Vodnik za bolnike 2022Dan redkih bolezni 2022 (12. knjižica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije ob Dnevu redkih bolezni)


Simptomi in znaki najpogostejših krvnih bolezni in stanj - Vodnik za bolnike 2021


Dan redkih bolezni 2021 (11. knjižica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije ob Dnevu redkih bolezni)


Okužbe in preprečevanje okužb pri bolnikih s krvno rakavo boleznijo - Vodnik za bolnike 2020


Dan rekih bolezni 2020 (10. knjžica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije ob Dnevu redkih bolezni)


Presaditev krvotvornih matičnih celic - Vodnik za bolnike 2019


Dan redkih bolezni 2019 (9. knjižica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije ob Dnevu redkih bolezni)Mielodisplastični sindrom MDS - Vodnik za bolnike 2018Anemije - Vodnik za bolnike, dopolnjena izdaja marec 2018

Redke bolezni 2018

Bolnik - bolniku, psihološka pomoč in podpora - Vodnik za bolnike 2017

Kronična mieloična levkemija - Vodnik za bolnike, dopolnjena izdaja 2017

Redke bolezni 2017

Presaditev krvotvornih matičnih celic - Navodila za bolnike 2016

Redke bolezni 2016

Redke bolezni 2015

Anemije - Vodnik za bolnike, ponatis september 2014

Anemije - Vodnik za bolnike 2014

Redke bolezni 2014

Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih celic – Dopolnjena navodila za bolnike (2013)

Redke bolezni 2013

Dan bolnikov in njihovih svojcev oktober 2012

Vodnik za bolnike s kronično mieloično levkemijo 2012

Manj pogoste bolezni 2012

Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih celic - Navodila za bolnike (2011)

Dan bolnikov 2009 - 20 let presaditev matičnih celic v Sloveniji (2009)

Presaditev krvotvornih matičnih celic pri odraslem človeku (1999)

© 2022 Društvo BKB, vse pravice pridržane.
Tehnična obdelava: PowerCom d.o.o. | Spletno stran poganja pcCMS