Organiziranost

Po sklepu redne letne skupščine 19. marca 2022 ima Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije v mandatnem obdobju 2022 - 2026 naslednje organe upravljanja:


PREDSEDNICA DRUŠTVA

Jožica Filipčič

IZVRŠNI ODBOR

Predsednica: Jožica Filipčič
Podpredsednik: Gorazd Koletnik
Tajnica: Alenka Rak
Blagajničarka: Urša Ulaga
Strokovni član: Enver Melkić, dr. med.
Član: Jože Uhan
Članica: Ksenija Vogrin

STROKOVNI SVET

prof. dr. Samo Zver, dr. med.
Enver Melkić, dr. med.
Polona Novak, dr. med.
prim. Jožef Pretnar, dr. med.

NADZORNI ODBOR

Predsednik: Marjan Hrovat
Članica: Milojka Javornik
Član: Matjaž Jurca

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednik: Franc Kus
Član: Miran Ohnjec
Član: Zvonko Kebe

INVENTURNA KOMISIJA

Predsednica: Ingrid Tavčar
Članica: Anja Koželj
Članica: Brigita Avbelj


ČASTNA PREDSEDNICA: Majda Slapar

ČASTNI ČLAN: prim. Jožef Pretnar, dr. med.

© 2022 Društvo BKB, vse pravice pridržane.
Tehnična obdelava: PowerCom d.o.o. | Spletno stran poganja pcCMS