Društvo danes

Poslanstvo društva se je od prvotnih iskrenih idej o druženju med sobolniki, medsebojni pomoči, nesebičnem sodelovanju v procesu zdravljenja bolnikov, informiranju o bolezni in stalni dostopnosti za bolnike ter njihove svojce dopolnilo in postalo nepogrešljiv člen v procesu zdravljenja. Društvo ima veliko vlogo pri ozaveščanju bolnikov, kot tudi širše javnosti o bolezni, s svojimi posebnimi socialnimi programi pa nesebično vstopa v procese delovne, zdravstvene, socialne in finančne rehabilitacije bolnika kot njegove družine v času zdravljenja in po njem.

Bolnikom je potrebno nuditi pomoč pri premagovanju dolgotrajnega zdravljenja z lastnimi izkušnjami pripomoči k boljšemu, predvsem pa lažjemu razumevanju nastale situacije, s programi delovanja pa zagotoviti in vsaj delno nadomestiti vse tisto, kar bolniki in njegovi svojci v času zdravljenja izgubijo.

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi si je na osnovi delovanja in izvajanja posebnih socialnih programov v letu 2002 pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji in leta 2006 status humanitarnega društva kroničnih bolnikov. Oba statusa je društvu z odločbo podelilo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Društvo je vpisano v register humanitarnih društev na Upravni enoti Občine Domžale s sedežem v Mengšu, Slovenska cesta 30.

Ob ustanovitvi leta 1995 je Društvo štelo 11 članov, ob koncu leta 2015 pa je bilo v društvo včlanjenih že preko 550 članov.

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi je samostojno društvo in deluje na državni ravni. Na redni letni skupščini 2016 je bil sprejet sklep o spremembi imena društva v DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE.

V društvu združujemo bolnike, ki so zboleli za eno izmed naslednjih krvnih boleznimi: akutne in kronične levkemije, limfomi, diseminirani plazmocitom, anemije, mielodisplastični sindrom ter druge redke krvne bolezni, njihove svojce in prijatelje ter strokovno medicinsko osebje.

ZAHVALE, PRIZNANJA in ČASTNI NAZIVI


Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije se je Klinični center Ljubljana aprila 2006 zahvalil za donacije, ki so prispevale k izboljšanju pogojev zdravljenja bolnikov s krvnimi boleznimi.


Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je Društvo hematologov Slovenije aprila 2008 podelilo priznanje za prizadevanje za izboljšanje pogojev zdravljenja bolnikov s krvnimi boleznimi.Predsednici Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije gospe Majdi Slapar je Društvo hematologov Slovenije aprila 2012 podelilo priznanje za prizadevanje za izboljšanje pogojev zdravljenja bolnikov s krvnimi boleznimi.


Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Mitja Bervar je 5. decembra 2017 ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2017. Visoko priznanje, plaketo Državnega sveta,
je prejela tudi Majda Slapar, predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije.
Za posebne zasluge za razvoj, delovanje, ugled in dolgoletno uspešno strokovno usmerjanje Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je predsednica Mihaela Uhan na redni letni skupščini 17. marca 2018 podelila prim. Jožefu Pretnarju, dr. med. naziv ČASTNI ČLAN DRUŠTVA.
Za posebne zasluge za razvoj, delovanje, ugled in dolgoletno uspešno vodenje Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je predsednica Mihaela Uhan na redni letni skupščini 17. marca 2018 podelila Majdi Slapar naziv ČASTNA PREDSEDNICA DRUŠTVA.


© 2022 Društvo BKB, vse pravice pridržane.
Tehnična obdelava: PowerCom d.o.o. | Spletno stran poganja pcCMS