Klinični oddelek za hematologijo UKC Ljubljana organiziral simpozij o CAR-T zdravljenju

Danes je v organizaciji Kliničnega oddelka za hematologijo na UKC Ljubljana potekal simpozij o novem pristopu zdravljenja v hematologiji in onkologiji: CAR-T celičnem zdravljenju v Sloveniji, o zdravljenju z gensko spremenjenimi limfociti T. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije močno podpira vse napore prof. dr. Sama Zvera in doc. dr. Matjaža Severja ter ostalih strokovnjakov, da skupaj premagamo vse ovire (zakonodaja, prostori, finančna sredstva ...) za čimprejšnjo uvedbo tovrstnega zdravljenja tudi v Sloveniji. Objava v časopisu DELO 27. januarja 2020
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka: 26996855
    TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
    Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: