Odbor za zdravstvo Državnega zbora potrdil zakonodajno pobudo

Gospod Tomaž Horvat, državni svetnik in član Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, je včeraj na Odboru za zdravstvo Državnega zbora predstavil zakonodajno pobudo na Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki govori o ustrezni ureditvi statusa darovalcev krvotvornih matičnih celic, organov in tkiv. Odbor je s 14 glasovi ZA in brez glasu PROTI potrdil predlog Zakona. Hvala vsem, ki ste pomagali uresničiti to pobudo Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije.
 

 
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI SLOVENIJE
Association of Patients with Blood Diseases Slovenia
 
 

 
  • 041 649 735 - Mihaela Uhan, predsednica
  • 051 493 680 - Rak Alenka, tajnica
  • Davčna številka: 26996855
    TRR: 05100-8010144543 pri A Banka d.d.
    Matična številka: 5918120

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
An association working in the public interest in the field of healthcare

Del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5%) lahko namenite za naše delovanje, izpolnite priloženi obrazec (Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije) in ga pošljite ali odnesite na vašo Davčno upravo. Zahvaljujemo se vam za vašo dobrodelnost. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije pa lahko z digitalnim potrdilom oddate tudi elektronsko: eDavki
 

 
Društvo bolnikov s krvnimi bolezni Slovenije je član evropskega združenja društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS ter mreže društev bolnikov z limfomom LYMPHOMA COALITION in mreže društev bolnikov s plazmocitomom MYELOMA PATIENTS EUROPE.
 
 
 
 

 
Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije: